({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Jonas Ingman

Det här är Krisstöd Västsverige

Besöksnäringen är en av de branscher som har drabbats hårdast av pandemin. Detta projekt bidrar till att hjälpa besöksnäringsföretag igenom krisen och ökar deras möjligheter att stå stärkta vid projektets slut.

Inom projektet erbjuds företag möjlighet att under 2021-2022 söka investeringsstöd och ekonomiskt stöd till utvecklingsinsatser. Den totala budgeten för detta stöd är 2,9 MSEK per år.

För att ha möjlighet att få stöd ska insatsen ha en tydlig koppling till hållbarhet och därmed bidra till att ytterligare stärka Västsveriges position som en hållbar destination samtidigt som det enskilda företaget blir mera hållbart och därmed bättre rustat att möta framtida utmaningar.

Projektet arbetar också med destinationsutvecklande insatser genom att Turistrådet Västsverige tillsammans med Förvaltningen för Kulturutveckling bedriver utvecklingsinsatser för att stärka den västsvenska besöksnäringen.

De destinationsutvecklande insatserna består av två delar.

  • Rådgivning inom kvalitet och hållbarhet till besöksnäringsverksamheter. Detta görs genom Turistrådets verktyg Hållbarhetsklivet – Steg för steg.
  • Affärsutvecklingsinsatser genom samverkan mellan destinationens aktörer.

Turistrådet ansvarar för arbetet med de kommersiella verksamheterna. Förvaltningen för Kulturutveckling arbetar med rådgivning till de ideella aktörerna.

Västsverige högt ansett inom hållbar turism

I en internationell jämförelse är Västsverige högt ansett inom hållbar turism. Inom projektet drar vi nytta av denna starka position och utvecklar den västsvenska besöksnäringen med utgångspunkt i social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet.

Projektet baseras på Turistrådets initiativ; Hållbarhetsklivet.

Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och privata aktörer agerar med gemensam kraft för att ställa om till ett hållbart samhälle och utgår från fyra grundläggande principer som är styrande för Hållbarhetsklivet:

1.Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt

2.Bra för både boende och besökare

3.Fler besökare när och där det inte är fullt

4.Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter