({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Östad hembygdsstuga

Fotograf: Thomas Svensson

Hembygdsgårdar längs väg 190

Besöka våra fantastiska hembygdsstugor, hembygdsgårdar och forn-stugor som finns i området runt väg 190. På dessa platser finns oftast en möjligheter till en stunds avkoppling samt möjligheten att lära sig mer om vårt kulturarv. Här kan du se hur man bodde och levde förr i tiden.

Främmestad Hembygdsgård

En underbar plats med gamla byggnader och dess inventarier, vackert inbäddade i grönskan vid Nossans strand. Byggnaderna står som ett minne över våra fäder, som med idogt arbete och slit lade grunden till det välstånd vi får njuta av idag. Hembygdsgården förvaltas av Främmestad Hembygdsförening. Främmestads Hembygdsförening bildades den 22 januari 1975 på initiativ av Gustav Olsson, Olle Granlund och Lennart Lundin. Orsaken till initiativet var, att den gamla Dagsverksstugan på Främmestad Egendom var i ett miserabelt skick och ville man rädda denna klenod, var det hög tid att göra något. Föreningen har nu en fin Hembygdsgård i anslutning till Främmestad Egendom vid Nossans strand.  

Läs mer om Främmestad Hembygdsgård

 

Malma Fornstuga

Den söta röda fornstugan byggdes omrkring 1840 och står fortfarande kvar på sin ursprungliga plats. De sista som bodde här var syskonen Per och Johanna Nilsson. Efter Johannas död 1930 köpte JUF-avdelningen stugan och invigdes som fornstuga 1931. När Malma Hembygdsförening bildades 1973 tog de över skötseln av fornstugan. År 2003 byttes vassen samt "pollen" ut på uthusens båda tak, samma år lades även nytt gräs på forsntugans tak. Här i närheten ligger även Malma Kapell och Malma Badsjö. 

Läs mer om Malma Fornstuga 

 

Östad Hembygdsförening

Jordbruket var den styrande faktorn till att folket i byn kunde satsa på hantverksjobb som smed, mjölnare, skräddare, snickare, mejeri, sågverk med mera. Hagströms lanthandel startade 1905 och hade det mesta som man behövde på den tiden, så sent som 1993 revs det gamla magasinet och ett nytt byggdes ut med källare. Även i dag handlar byborna i lanthandeln. Brandstationen övertogs av frivilliga bönder som skötte detta jobb frivilligt för annars skulle den läggas ned. Även fisket i sjön Mjörn var av betydelse. Telefonväxeln i Östad by sköttes av 3 personer. År 1900 invigdes järnvägen som fick stor betydelse för bygden. Vid skidföre i skogarna, kunde flera hundratal ta tåget från Göteborg till Sjövik station och få frisk luft. Även gods till utlandet med järnväg förekom.

Läs med om Östad Hembygdsförening 

Stora Lundby Hembygdsförening

Här finns de flesta stenarna på det gamla hednagravfältet, och strax ovanför stugan stod antagligen Erik Dahlberg och gjorde sin skiss över fornlämningarna och Hjällsnäs by på 1690-talet. Erik Nilsson 1897-1974, var initiativtagare när Stora Lundby Hembygdsförening bildades den 2 april 1949. Han var sedan dess självskrivne ordförande i 25 år fram till sitt frånfälle. Han var född på gården Ramberg, nära Stannum, till yrket var han husbyggare och byggnads- snickare. Hans hus Solberga, vid oljebergs vägen i Gråbo kallades i folkmun för ”Slottet ” Anledningen var förstås dess herrgårdsliknande framtoning, synligt vida omkring. trevlig hembygdsstuga, belägen på Mon

Läs mer om Stora Lundby Hembygdsförening

 

Bjärke Hembygdsförening

Verksamheten har fyra huvudinriktningar. Den första är sommaraktiviteter knutna till Gräfsnäs slottspark med byggnader i centrum. Den andra är verksamheter i och i kring Stora Mellby Mekaniska Verkstad. Tredje inriktningen är olika arrangemang under hela året. Hjulets dag är det största men i övrigt är spännvidden stor från kåserier med olika teman till musikunderhållning, traktorutflykter, skolresor, torp-vandringar m.m. Slutligen stödjer och medverkar föreningen i framtagning av böcker/skrifter och filmer med koppling till bygden.

Läs mer om Bjärke Hembygdsförening