Gå till innehåll
({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av
  • Fotograf: Öckerö kommun

Öckerö Besöks-och näringsliv

BNR - Vision, profil och värdegrund

BNR - Vision, profil och värdegrund
Ett positivt företagsklimat bidrar till nyetablering och utveckling av näringslivet och besöksnäringen
En aktiv samverkan finns mellan skola och näringsliv där entreprenörskap är en naturlig del i undervisningen
Öckerö kommun är centrum för hållbart och ansvarfullt näringsliv
Det finns goda möjligheter till boende och aktiviteter för besökare

BNR Profil
Natur och miljö
Marin
Skärgård
Kultur
Historia
Outdoor

BNR Värdegrund
Hållbarhet
Service
Tillväxt
Kompetens
Samarbete

MÅLET
Genom tillämpning av profilnamnet ”Visit Öckerö” kopplat till Göteborgs skärgård i destinationen Göteborg är det långsiktiga målet att etablera uppfattningen att Göteborg Skärgård är Öckeröarna.
Att etablera en skärgård, Göteborgs skärgård som består av de norra- och södra öarna, att Göteborgs skärgård i första hand blir synonymt med Öckeröarna.
Mot bakgrund av de förutsättningar som finns för besöksnäringen på Öckeröarna skall det vara en naturlighet för besökare att i första hand välja detta som utgångspunkt för en vistelse i Göteborgs skärgård.
Genom ökat besöksflöde byggs förutsättningarna för utveckling av näringslivet för turism och företag inom besöksnäringen och som följd av detta en ökad samhällsservice för medborgarna och fler arbetstillfällen.
Den gemensamma faktorn är att skapa ett skönt samhälle att besöka, leva och verka i.

HUR
Arbeta med att samla medborgare, företag och föreningar under ett destinations namn (Visit Öckerö) som bär marknadsföringen av destinationen genom pyramiden till en bred målgrupp av besökare lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Genom resursstöd och samarbeten med organisationerna Visit Sweden, Turistrådet Västsverige, BRG, Göteborg & Co stöder kommunen destinationsarbetet och företagen inom besöksnäringen med målet, en gynnsam utveckling.
I samverkan med VGR och GR regionen samt genom medlemskap i Ett enat Bohuslän och Turistorganisationerna i Bohuslän stöds destinationsarbetet.
Tillsammans med lokala företag och föreningar arbeta för fler hållbara besöksanledningar under hela kalenderåret.

PROFILMATERIAL
Flaggor, kommunhus, hamnar, idrottsplatser m.m.
Dekaler, 15 x 6 cm transparenta, företag, ,medborgare
Stripning av båtar, kommunens båtar
Stripning av bilar, Kommunens poolbilar
Banderoller, aktiviteter
Beachflaggor, event och
Broschyr
Tidning Visit Öckerö
Hemsida
Sociala medier, Göteborgs skärgård
Paketerat godis vid events och möten
Kläder - jackor, tröjor m.m.