({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Öckerö kommun

Öckerö Besöks-och näringsliv

BNR - Vision, profil och värdegrund

BNR - Vision, profil och värdegrund
Ett positivt företagsklimat bidrar till nyetablering och utveckling av näringslivet och besöksnäringen
En aktiv samverkan finns mellan skola och näringsliv där entreprenörskap är en naturlig del i undervisningen
Öckerö kommun är centrum för hållbart och ansvarfullt näringsliv
Det finns goda möjligheter till boende och aktiviteter för besökare

BNR Profil
Natur och miljö
Marin
Skärgård
Kultur
Historia
Outdoor

BNR Värdegrund
Hållbarhet
Service
Tillväxt
Kompetens
Samarbete

MÅLET
Att etablera en skärgård, Göteborgs skärgård som består av de norra- och södra öarna.
Genom ökat besöksflöde byggs förutsättningarna för utveckling av näringslivet för turism och företag inom besöksnäringen och som följd av detta en ökad samhällsservice för medborgarna och fler arbetstillfällen.
Den gemensamma faktorn är att skapa ett skönt samhälle att besöka, leva och verka i.

HUR
Arbeta med att samla medborgare, företag och föreningar under ett destinations namn (Visit Öckerö) som en del av destinationen Göteborg. Genom marknadsföringen av Göteborgs skärgård till en bred målgrupp av besökare lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Genom resursstöd och samarbeten med organisationerna Visit Sweden, Turistrådet Västsverige, BRG, Göteborg & Co stöder kommunen destinationsarbetet och företagen inom besöksnäringen med målet, en gynnsam utveckling.
I samverkan med VGR och GR regionen samt genom medlemskap i Ett enat Bohuslän och Turistorganisationerna i Bohuslän stöds destinationsarbetet.
Tillsammans med lokala företag och föreningar arbeta för fler hållbara besöksanledningar under hela kalenderåret.

PROFILMATERIAL
Flaggor, kommunhus, hamnar, idrottsplatser m.m.
Dekaler, 15 x 6 cm transparenta, företag, ,medborgare
Stripning av båtar, kommunens båtar
Stripning av bilar, Kommunens poolbilar
Banderoller, aktiviteter
Beachflaggor, event och
Broschyr
Tidning Visit Öckerö
Hemsida www.visitockero.se
Sociala medier, Göteborgsskärgård och visitöckerö
Kläder - jackor, tröjor m.m.