({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Destinationsutveckling

Mer om Öckerö Kommuns Destinationsutveckling

Visit Öckerö – är Öckerö kommuns och de tio öarnas varumärke!

Det ska öka omvärldens kännedom om Öckeröarna – Göteborgs skärgård
Visit Öckerö - Göteborgs skärgård är en av Göteborgs viktigaste besöksanledning med målet att öka människors lust att resa hit. Öckerö BNE har ett uppdrag att marknadsföra Öckeröarna som Visit Öckerö – Göteborgs skärgård

Vad vi gör tillsammans är viktigt  –Vi ska alla mot samma mål!

Genom att kommunicera bilder, berättelser och upplevelser om våra öar stärker vi varumärket Visit Öckerö. Vi ökar omvärldens lust till Göteborgs skärgård - Öckeröarna så att fler turister väljer att resa hit. Det bidrar till ökade intäkter och fler arbetstillfällen i hela Kommunen

Visit Öckerös marknadsföring görs tillsammans med företag och organisationer inom turism, vilket bidrar till en långsiktigt konkurrenskraftig besöksnäring. Fler besökare, fler hotellnätter och restaurangbesök, fler gäster i våra Gästhamnar, butiker och museum bidrar till att skapa ökad sysselsättning i hela kommunen.

Vi samarbetar bl.a med
-Turistrådet Västsverige,
-BRG 
-Projekt Tillväxt turism
-Göteborg & Co