({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Sandra Osberg

Ön Rörö
Öckeröarna Göteborgs skärgård

Storslagen natur

Rörös nordvästra sida är välkänd för sina klapperstensfält. Här befinner du dig nära elementen medan det i de centrala delarna finns affär, café, fiskaffär, samt hembygdsgårdens hus belägen i en fin liten park.

Storslagen natur

Naturen på Rörö är unik och därför till viss del skyddad. Större delen av ön är naturreservat med intressant flora och med flera sällsynta arter. Ett välkänt mål för ornitologer och naturälskare.
Norra och västra delarna med öppna landskap som ständigt förändras genom havets påverkan är mycket omtyckt året runt. Det går en led ut till västsidan och klapperstensstranden.

Landskapet präglas av bergarter
Inlandsisen har satt sin prägel på landskapet. Grus, sand och sten avsattes framför inlandsisen (en så kallad israndsbildning) och blev senare bearbetat (svallat) av havet i strandzonen. Kvar finns nu det vidsträckta klapperstens fältet som täcker öns västsida.

Berggrunden består till största delen av gnejs.
Ådergnejsens ljusa skikt domineras av mineralerna kvarts och fältspat, medan det mörka skiktet är ett slags glimmer.

Jättegrytor hittar du vid Sandviken och på Ers kullar i söder. Högsta höjden är 41 meter över havet och ligger nästan mitt på ön. Strax öster om vägen vid Kärrsviken finns en liten raukliknande sten.

 

 

 

Sjöfarten var viktig för ön
Närheten till havet och den allt livligare sjöfarten skapade ett behov av att lotsa båtar. Du kan fortfarande se några hus som är kvar från den tiden och som är ganska oförändrade. På norra sidan av ön ligger grunden till Håkans hytta.

 

Gravar utmed stranden vittnar om förlista fartyg 
I dag tänds inga falska fyrar på berget Fyrvala för att den ogästvänliga stenstranden på västsidan ska "välsignas" med vrak. I ett par gravar ligger möjligen en hel besättning från ett engelskt skepp, eftersom de går under benämningen "Engelsmännera."

 

När sillen gick till rådde goda tider
Norr och öster om Rörö breder en vidsträckt, men gles skärgård ut sig. En del av holmarna har varit bebodda under sillperioderna. På Rammen, strax öster om Rörö,  fanns minst två större trankokerier. Lämninar efter dessa fabriker syns tydligt som invallade grumsdammar.

 

Många trevliga utflyktsmål
I naturreservatet finns två motionsslingor som är markerade med gula respektive blå stenar. 
Vid Möddalen passerar du en snäckskalsbank som bildades då ön ännu låg under vattenytan.
På ön finner du många fina ställen att bada på, allt från vita barnvänliga sandstränder till klippor.

 

Titta på trutar och ejdrar
Rörö är en rastlokal för flyttfåglar och ett stort antal arter passerar ön varje år. Mellan Sandvikarna och Tåviken kan dyningen ibland bjuda på ett storslaget skådespel med vattenkaskader i skummande pelare mot skyn. Andra fågelarter att hålla utkik efter är tretåig mås (regnsky) och havssula (bergsman).

 

Många rara växter har hittat tillbaka till ön
Mellan de kala bergen går gröna stråk där det växer arter som är beroende av öppna marker. Du kan hitta Jungfru Marie nycklar, jungfrulin, brudbröd, kustgentiana, ljungögontröst, ängsvädd, ängshavre, vildvin, darrgräs och många andra blommor.
Blommande marker är vackra men också livsnödvändiga för många insekter, som fjärilar och vilda bin. 

 

Labyrint
Labyrinten vid norra Sandviken är rolig att springa omkring i om du har barnasinnet kvar. Vissa delar av labyrinten verkar betydligt äldre än andra.

 

 

Jordbruk och fiske - viktiga försörjningskällor
Under en period var Rörös jordbruk ett viktigt tillskott för att försörja öns invånare. Den magrare utmarken användes till bete. Gränsen mellan utmarken och den bördigare åkermarken finns kvar i form av en stengärdsgård, som till stor del även skiljer reservatet från den övriga marken.

Fisket har alltid varit ekonomisk viktig för öborna. I dag är Rörö ett av få bohuslänska fiskelägen där fisket fortfarande är viktigt. Fritidsfisket är också omfattande, framförallt när det gäller hummer, makrill, lax och havskräfta.

 

 

Landskapet växte igen när betesdjuren försvann
Den historiska markanvändningen på ön har gjort att många av de arter som finns här har koppling till öppna marker. Från 1950-talet och framåt började jordbruket på ön att trappas ner och betesdjuren försvann. Bränsle från utmarken behövdes inte längre när olja och el värmde husen.

 

Kontaktinformation

Öckerö Kommun

Sockenvägen 13

47580 Öckerö


Telefon: +46 3197200


E-post: turism@ockero.se

Hemsida: ockero.se