({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

  • Fotograf: Sören Z

Alingsåsparken (Folkets park)
Alingsås

En plats för glädje och gemenskap

Alingsåsparken ligger centralt i Alingsås i området Stadsskogen/Kullingsberg/Kavlås. Här anordnas under året olika evenemang men det går också bra att hyra lokalen för egna festligheter.

Alingsåsparken är en folkpark och till karaktären en enkel naturpark.

Alingsåsparken är Alingsås Folkets Park. Parken grundades år 1915 av Alingsås Folkets Husförening. Det var från början endast ett naturområde med en enkel dansbana och en teaterscen i utkanten av staden. Parken har, precis som staden, med tiden växt. Byggnader som dansbanan tillkom år 1926 samt teatern som fanns mellan åren 1935-2016, planteringar och inhägnader har också tillkommit och parken ligger numera relativt centralt inne i staden. År 1963 överläts parken till kommunen och numera arrenderas parken och dess byggnader av Alingsåsparken AB som bedriver dansverksamhet. Alingsåsparkens Kulturförening bedriver bland annat olika ararrangemang, såsom Midsommarfirande och Halloweenfest. Kulturföreningen arbetar för parkens bevarande, underhåll och utveckling i syfte att den återigen skall bli ett nav för kulturella evenemang i Alingsås.  

Parkmiljön

Parkmiljön är av det enklare slaget. Stora träd, så som ek, tall och björk, gräsytor och asfalterade gångar. Från entrén mot stora dansbanan sträcker sig en trädgårdsliknande plantering. Växtmässigt är det sparsamt med exotiska inslag; en robinia, rhododendronbuskage och diverse mindre träd, buskar och perenner i entréplanteringen.

Den inhägnade parkmiljön innehåller stora träd, en del rhododendronbuskage och klippta gräsytor. Framförallt de stora träden är viktiga ur ekologisk synpunkt. Ytorna runt om parken som i utvecklingsplanen planeras integreras till en större helhet, kan innehålla betydande värden.

Parken har som helhet ett högt kulturhistoriskt värde för staden Alingsås och som ett typiskt exempel på folkpark som företeelse då dessa festplatser generellt blivit allt mer sällsynta och utarmade p g a brist på underhåll och rivning. Parkmiljön som helhet har sammantaget även ett mycket högt socialhistoriskt värde för Alingsås som ett monument över arbetarrörelsens verksamhet under början av förra seklet.

Hyra av parken

Det går bra att hyra parken samt tillhörande lokaler som privatperson, förening eller företag. För bokning, ring 070-229 49 89.

Kontaktinformation

Alingsåsparken

Folkparksgatan 3A

44145 Alingsås


Telefon: +46 70 229 49 89