({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Väderkvarnarna i Mellbydalen
Sollebrunn

Besök de välbevarade och historiska väderkvarnarna

I Mellbydalen, strax norr om orten Sollebrunn i Alingsås norra kommundel återfinns de eftertraktade och välbevarade väderkvarnar från 1800-talet. Då kallades Mellbydalen för "Kvarnarnas dal" och här finns idag intressant historia att ta del av.

"Kvarnarnas dal"

Mellbydalen, ca 30 km norr om Alingsås kunde med all rätt kallas "Kvarnarnas dal" under 1800-talet. Brist på vattendrag med fallhöjd gjorde att lantbrukarna satsade på kvarnarna istället. Då elen tog över som kraftkälla lämnades den ena kvarnen efter den andra åt sitt öde och förföll eller revs. Men tack vare insatser av bl.a. Stora Mellby Kvarnintressenters förening har flera av kvarnarna restaurerats och kan idag ses snurra precis som i gamla dagar.

De äldsta s.k. holkkvarnarna representeras av Mörlanda kvarn i Magra, Torps kvarn i Erska samt Mellomgårdens och Västergårdens kvarnar i St Mellby. Den något senare typen, "Holländare" eller kjolkvarn uppfördes omkring 1870 och i Borgs by i Stora Mellby finns två kvarnar bevarade.

Mer information

Önskar du mer information om kvarnarna läs vidare här

Kontaktinformation

Väderkvarnarna

Mellbydalen

46695 Sollebrunn


Telefon: +46 706188123


Hemsida: bjarkebygden.se