({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Gaby Karlsson Hain

Stora och Lilla Bräcke naturreservat
Ånimskog

Stor mångfald av träd och blommor

Reservatet omfattar ca 60 hektar och invigdes år 2016. Det blev härmed Åmåls första kommunägda naturreservat. Du är välkommen att vandra längs stigar och i terrängen och uppleva den mångfald av träd och blommor som finns här.

Vandringsleder

Det finns två leder i området som båda utgår från Furusjöns camping. En led går genom Stora Bräcke och en annan genom Lilla Bräcke. Information om lederna finns på informationstavlan vid campingen. Lederna är välmarkerade.

Stora eken

Den stora eken vid parkeringen signalerar att Bräckes skogar har gamla anor. En enda gammal ek som den här kan vara livsmiljö för hundratals arter av småkryp lavar, mossor, svampar och till och med däggdjur. Gammeleken har varit fredad sen 1960-talet och 2016 fick eken fredat sällskap i form av skogen runtomkring.

Gamla kulturmiljöer

Under gården Lilla Bräckes historia skapade skötseln genom slåtter och bete ett myller av blommor, insekter, svampar och fåglar. Men när denna typ av skötsel övergavs på under 1900-talet innebar det att både växt – och djurliv och gamla kulturmiljöer hotas. Spillrorna som idag finns kvar är några av de artrikaste livsmiljöer vi har i Sverige. Därför kommer vissa delar av reservatet röjas och sedan skötas med hjälp av betesdjur.

Informationsmaterial om Stora – och Lilla Bräcke naturreservat finns att hämta på Åmåls Turistbyrå, Hamngatan 3 i Åmål.

Kontaktinformation

Åmåls Kommun

Lilla Bräcke 210

66297 Ånimskog


Telefon: +46 053217000


E-post: kommun@amal.se

Hemsida: amal.se