({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Christiane Dietz

Bevara naturen

 • 25 okt, 2018

Tänk på naturen, oavsett om du paddlar, cyklar eller reser med ditt eget fordon.

Allemansrätt

Regionala Undantag

 • Utmed Laxsjön, Råvarpen, Svärdlång, Lelång, Västra och Östra Silens stränder gäller generellt eldningsförbud från 1 maj – 30 september. På DANOs godkända eldstäder som finns på varje lägerplats är det tillåtna att elda.
 • Grupper med fler än 5 personer är förpliktade att använda de officiella DANO platserna för övernattning. Som betalande gäst hjälper du till att bevara naturen.
 • Det är endast tillåtet att göra upp eld om det inte finns minsta fara för brand. Vid torka kan allmänt eldningsförbud gälla.
 • Mer om DANO

 Ta hänsyn när du vistas i naturen!

 •  Motortrafik i terrängen är ej tillåtet. Tänk på detta vid camping med husvagn och husbil!
 • Fiske- och jakträtt ingår inte i allemansrätten. För att fiska i våra sjöar och vattendrag måste man ha fiskekort.
 • Undvik att störa fågel och annat vilt. Lämna bon och ungar i fred! Ha alltid uppsikt över hunden och kom ihåg att den skall vara kopplad under perioden 1.4 – 20.8.

Skog och mark

 •  Du får inte beträda åker och äng. Stäng grindar och stängsel efter dig.
 • Använda stigar och vägar förbi odlade fält!
 • Du får inte ta kvistar, grenar eller bark från levande träd och buskar.
 • Rasta eller tälta bara där du inte skadar växande grödor eller ungskog.
 • Ta hänsyn till de boende. Slå läger så du inte syns eller hörs från boningshus.

 

Du gör även en insats för att bevara naturen och miljön genom att:

 •  Alltid städa upp efter dig och ta med skräpet hem.
 • Du får aldrig kasta sopor i naturen!
 • För att tälta i mer än ett dygn krävs markägarens tillstånd.

Välkommen ut i naturen!