({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Hembygdsstugan i Jonslund
Jonslund

I stugan förvaras äldre bruksföremål

Barne-Åsaka Hembygdsförening bildades 1963. Vid denna tidpunkt saknades lokal för verksamheten.

Några år senare köpte  Essunga kommun in gården Jonastorp  där man senare bland annat byggde Jonslunds skola.

Kvar av befintlig bebyggelse blev det lilla boningshuset även kallat Tidenska huset. Denna stuga är flyttad från Essunga någon gång på 1800 talets mitt. Då den ansågs vara lämplig för ändamålet fick hembygdsföreningen, enligt beslut av dåvarande kommunalnämnden, dispositionsrätt till stugan mot löpande skötsel.

I stugan förvaras äldre bruksföremål, huvudsakligen skänkta av ortsbor.

På tomten står en kopia av en runsten. Runstenen har legat som sköljsten troligen vid Viskebäcken i Abrahamstorp. Originalstenen fördes 1792 till Dagsnäs egendom av godsägare Tham men trots flertal försök att återbörda stenen till hemsocken har det misslyckats. Originalet står kvar på Dagsnäs under länsstyrelsens beskydd.

Diriktör Ernst Dahrén bekostade och skänkte den kopia som idag står vid stugan.

Vid stugan har man på senare år haft en Julmarknad helgen före 1:a advent med försäljning av bl a julkärvar och enriskransar.

Under sommaren anordnas en eller ett par aktiviteter såsom musikcafé och utställning av klippböcker, foton mm.  

Förskolebarnen i Jonslund har som tradition att besöka stugan innan Jul där de också kan få träffa Tomten.

 

Kontaktinformation

Barne-Åsaka hembygdsförening


Telefon: +46 706494076


E-post: Skicka E-post