({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Främmestad kyrka
Essunga

Med altarkrucifix från 1500-talet

Det har funnits kyrkor i Främmestad belägna på olika platser inom socknen i århundraden. Redan i slutet av 1300-talet eller i början av 1400-talet fanns en kyrka i närheten av Främmestads Säteri. 

Den nuvarande kyrkan byggdes 1775-1785 av mur- och byggmästaren Adam Pickel och består av ett långhus med fullbrett svagt rundat kor i öster. 1827 byggdes stigluckan. 1895 tillkom tornet i väster och en sakristia öster om koret samt mittportalen på kyrkans sydsida. Alla kyrkans hörn är rundade vilket ger byggnaden dess karakteristiska utseende. Långhuset har brant sadeltak och på dess södra sida finner man handslaget Främmestadtegel sannolikt från 1827 års takomläggning.

Inventarier:

- Altarkrucifix från 1500-talet. 
- Predikstol skänkt 1695 av Lars Hierta. 
- Dopfunt från 1895. 
- Orgel byggd 1986 av Tostareds orgelfabrik med 23 stämmor. Den ersatte orgeln från 1896.