({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Kyrkås hembygdsstuga
Kyrkås

En gammal skola

Folkskolestadgan år 1842 innebar skolplikt för alla barn och att varje socken skulle ha en sexårig folkskola. Domkapitlet i Skara stift hade det yttersta ansvaret. Stiftet var indelat i ett antal skoldistrikt. Kyrkås tillhörde först Lekåsa skoldistrikt där också Essunga, Barne Åsaka och Fåglum ingick. För barnen i Kyrkås betydde detta att de från år 1847 fick gå i en ambulerande skola med lärare som var gemensam också för Åsaka, Lekåsa och Fåglum. Läraren undervisade växelvis i socknarna och man samlades i olika gårdar där det fanns plats. Ordförande för distriktet var kyrkoherden. Ledamöterna gjorde kontroller ute i skolorna. I Kyrkås och Fåglum, som sedan blev ett gemensamt skoldistrikt, anställdes en egen lärare år 1852. År 1870 var skolan i Fåglum klar och läraren undervisade dels där, dels i någon gård i Kyrkås. Vårterminen år 1873 blev Kyrkås ett eget skoldistrikt, skolbygget var klart och en egen lärare anställd. År 1954 läggs skolan ner och fastigheten skänks till Kyrkås församling. Mer om Kyrkås skolbyggnad och skolans historia finns att läsa i Kyrkåsboken, Fåglumsboken och Kyrkås Bildhäfte nr 6/2018. Sedan 20-talet år tillbaka använder Kyrkås Bygdeförening det gamla skolhuset som möteslokal och förvarar också en del gamla historiska dokument och föremål där.

Återkommande arrangemang i föreningen är: ”Påskelden”, ”Håll Kyrkås rent”, ”Vårutflykten”, ”Sommarutflykt”. ” Sommaraktiviteter i Kyrkåsparken”, ”Kräftskivan” och ”Julfesten”. Föreningen har också en dokumentationsgrupp som träffas en gång/månad för att dokumentera Kyrkås historia. Gruppen tar fram utställningar och ett årligt bildhäfte om händelser, och om platser, personer och verksamheter i Kyrkås.

Kontaktinformation

Kyrkås bygdeförening


Telefon: +46 704403082


E-post: marita@electroheat.se