({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Odensåkers kyrka
Odensåker

Kyrka med anor tillbaka till 1100-talet

Odensåker utanför Tidavad finner vi denna vackra kyrka med anor tillbaka till 1100-talet. Efter flera ombyggnationer fick den sitt slutliga utseende i mitten av 1700-talet.

Man tror att den tidigaste kyrkan ska ha stått här redan på 1100-talet, denna kyrka hade då ett skepp med smalare kor, vapenhus i söder och en havlrund absid i öster. Kyrkan förlängdes och koret revs och byggdes om 1724-28 och blev då en hallkyrka med tresidigt kor.

1758-59 byggde man om och utökade kyrkan ytterligare och den fick sitt nuvarande utseende.

Under de restaureringar och utgrävningar man gjorde här 1953-54 fann man grundmurarna till de två tidigare kyrkorna.

Interiör
Om man kliver in i kyrkan kan man se en altaruppsats från 1770 av Mäster Olof Wedholm från Råstad by i Odensåker, det är även han som har skapat predikstolen. Kyrkans dopfunt är från tidig medeltid och nattvardskalken är förmodligen så gammal som från omkring år 1400.

Altartavlan är en kopia av den franske 1700-talsmålaren Taravals original som finns i Broderskapets änkehus kapell i Stockholm.

Kyrkans orgel byggdes om 1953 av den danske orgelbyggaren F. Aagaard men originalet byggdes i början av 1900-talet av C.A. Härngrens orgelbyggeri i Lidköping.

Den stora orgelklockan är från medeltiden men den lilla klockan omgjöts år 1749.

I vapenhuset kan man se gravhällar för kyrkoherde Dyrander och Captain-Lieutnant Krull. Det finns även murade gravar under kyrkogolvet så kanske är det deras kvarlevor som finns här. Utanför sakristians östvägg i stentumban är Prosten Kyllenius och hans maka begravda och det är även deras porträtt man kan se i sakristian målade i olja på kopparplåt.

Kontaktinformation

Odensåkers kyrka

Odensåker Logården 1

541 96 Mariestad


Telefon: +46 501351 81


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida