({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Hans Wretling

Kvarnbyn och Mölndalsfallen
Mölndal

Mölndals industrihistoriska vagga - ett riksintresse

Mölndalsfallen är ursprunget till Mölndals Kvarnby. Redan på medeltiden utnyttjades vattenkraften till att driva kvarnar och i slutet av 1800-talet utvecklas Kvarnbyn till ett av Sveriges viktigare industriområden. Idag är området ett populärt besöksmål med sin unika miljö och spännande verksamheter.

Gamla industribyggnader bildar fond till det skummande vattnet i Kvarnbyn.

På kvällarna är fallen upplysta och man kan se vattnet kasta sig ner mellan de höga, mörka fabriksväggarna. Fallhöjden är 48 meter.

Återkommande besökare i forsen är strömstaren och forsärlan. Orädd dyker strömstaren rakt ner i vattnet för att hitta mat på botten.

Extra spektakulära är fallen vintertid när frost och istappar förstärker intrycket. 

Mölndalsfallen och Kvarnbyn är själva ursprunget till Mölndals stad. Från medeltiden och framåt utnyttjades vattnets kraft till att driva kvarnar. Längre fram utvecklades ett industrisamhälle med papperstillverkning, textilindustri och oljeslageri. Kvarnbyn fick betydelse för Göteborgsregionens utveckling i stort.

Från mitten av 1800-talet började arbetarbostäder att byggas på bergssluttningarna kring forsen. Här finns även ännu äldre bebyggelse, i form av de gårdar som kvarnägarna lät uppföra. Mölndals kvarnby är utpekat som ett kulturhistorisk riksintresse.  

Utforska Kvarnbyns historia med hjälp av informationsskyltar längs forsen och på byggnaderna eller hämta en Kvarnbybroschyr med vandringskarta på Mölndals Stadsmuseum.

I området finns flera spännande kreativa verksamheter att besöka. Här är några av dem:

Mölndals Stadsmuseum
Kvarnby Textil
Liljas Lera
Returum
Lilla Götafors
Lim & Handtryck
Kvarnbyns Handpappersbruk

Vägbeskrivning

Till Kvarnbyn kan man gå eller cykla från Mölndals innerstad. Det är backigt och kan därför upplevas jobbigt att promenera med barnvagn eller rullstol. Med bil från Mölndals innerstad följ skyltning mot Pixbo och sedan sevärdhetsskyltning till Kvarnbyn.
För bussturer se Västtrafik - hållplatser Gamla torget, Mölndals stadsmuseum eller Svanegatan, strax ovanför Kvarnbyn.

Kontaktinformation

Mölndals Kvarnby

Götaforsliden

431 34 Mölndal