({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av
Gå till innehåll Tillbaka till början
 • Fotograf: Per Nadén

Besöksnäring i samhällsplaneringen

För många av kommunerna i Västra Götaland är besöksnäringen viktig för tillväxt och utveckling. Det är en komplex nätverksbransch som är beroende av och påverkar en rad andra näringar. Dilemmat bevara och utveckla tydliggörs när vi pratar om turism.

Besöksmål, aktiviteter och upplevelser i regionen förutsätter tillgång till mark- och vattenområden samtidigt som den unika attraktiviteten oftast ligger i de höga naturvärdena.

Besöksnäringens behov och anspråk på mark- och vattenområden måste tidigt komma med i kommunernas långsiktiga planering. Kunskapen om besöksnäringen har varit relativt låg och näringens behov och anspråk har inte alltid haft sin givna plats i översikts- och detaljplaneringen.

Turistrådet Västsverige har genom år av samverkan med besöksnäring byggt en kraftig kunskapsbank. I samarbete med länsstyrelsen, samhällsplanerare och Rådhuset Arkitekter så har vi nu lyckats omvandla mycket av denna kunskap till användbart planeringsunderlag. 

Datalager finns som SHP- och TAB filer. SWEREF99TM. Filerna finns i komprimerade zip-filer som kan beställas hos Turistrådet Västsverige. Filerna är sorterade efter fyra temaområden – Besöksmål, Båtliv, Företagande och Övrigt. Det finns också en zip-fil med samtliga objekt.

Om du vill beställa dessa zip-filer, kontakta Kristina Lindström (kristina.lindstrom@vastsverige.com eller +46 (0) 31 81 83 56. 

Zip-filernas innehåll:

Besöksmål

 1. Besöksanledning: Besöksanledning hämtad från Vägvisning till besöksmål med höga natur- och kulturvärden, Länsstyrelsen VG. Indelad i klasser efter antal besökare/år.
 2. Besöksanledning - ytor: Ytor tillhörigt de olika besöksanledningarna ovan.
 3. Besöksvärda naturvårdsobjekt: Besöksvärda naturvårdsobjekt (naturreservat mm.) utvalda med avseende på upplevelsevärde, tillgång till informationsskyltar och parkeringsplatser.
 4. Turistmål Trafikverket: Turistmål med vägvisning enligt Trafikverket.

Båtliv

 1. Fritidsbåtstråk: Båtlivets frekventa farleder
 2. Skärgårdspartier - fritidsbåt: Gästhamnar enligt Riksföreningen Gästahamnar i Sverige.
 3. Gästhamnar: Naturhamnar hämtad från Kryssarklubbens Västkustkrets.
 4. Naturhamnar: Skärgårdspartier med extra högt värde för fritidsbåtliv.

Företagande

 1. Företag - besöksnäring: Företag inom besöksnäringssegment bo, äta och göra. Företagen är klassade efter exportmognad i tre kategorier.
 2. Företag - marin anknytning, Bohuslän: Företag verksamma inom maritim besöksnäring. Företagen är klassade efter verksamhetstyp.

Övrigt

 1. Handelsområden: Handelsområden med objekt och klass.
 2. Ställplatser och campingplatser.