({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Sällskap i träbåt tar upp hummertinaa

Bohuslän på export: Produktutveckling

Inom projektet Bohuslän på export har insatserna varit indelade i tre huvudområden: Ett enat Bohuslän, Kunskapsöverföring och Produktutveckling. Här nedan följer en beskrivning av de aktiviteter som genomförts inom ramen för Produktutveckling, samt vilka resultat projektet genererade.

Aktiviteter

För att nå målet att göra Bohuslän till en exportmogen destination krävs flera kvalitetssäkrade produkter, resmål och andra reseanledningar. I vårt produktutvecklingsarbete har vi valt att fokusera på att utveckla produkter som har en tydlig marknadsefterfrågan. Samtidigt har vi också välkomnat nya innovativa produkter som vi har kunnat testa på marknaden. Arbetssättet med en lyhördhet för marknaden har visat sig vara effektivt och säkerställer att produktutvecklingsprocessen leder till konkreta affärer med snabbare resultat, vilket gagnar både företagen som levererar produkten och destinationen som helhet. En direkt konsekvens av att marknaden får de produkter som de själva efterfrågar gör också att intresset för nya produkter från området ökar.

I korthet kan produktutvecklingsprocessen beskrivas genom att den tar sitt avstamp i marknadsundersökningar, trendspaning, analys och konkreta önskemål från de utländska turoperatörer som ingår i Turistrådets nätverk. Vi har valt ut de områden, marknader och målgrupper som vi anser har de bästa förutsättningarna att lyckas ur ett hållbart tillväxtperspektiv. I nästa steg arbetar vi tillsammans med en eller flera köpare från reseledet fram en produktbeställning, som i detalj beskriver hur produkten skall vara utformad (innehåll, komponenter, tid, pris, allotment*, målgrupp, marknad, etc.) Därefter väljs de företag ut som kan och vill leverera den önskade produkten och/eller vara en komponent i en mer komplex produkt. Här har vi vårt verktyg ”Sverige – Norden – Världen” till vår hjälp. Tillsammans med dessa företag (i grupp och enskilt) går vi igenom förutsättningarna i produktbeställningen som revideras och formuleras om till den produkt som faktiskt kan levereras, så att företagaren kan säkerställa att leveransen sker på utlovat sätt och att det är affärsmässigt intressant för alla berörda parter. Härmed är produktutvecklingsprocessen igång. Den syftar till att ta fram en helt färdig och ”provkörd” produkt, som även finns beskriven i en korrekt och inspirerande produktbeskrivning i aktuella marknadsfönster, inte minst on-line. Först då är produkten klar för lansering på marknaden för försäljning i alla aktuella kanaler. Vi kommunicerar alltså inte en produkt innan den är helt klar. Det har visat sig vara mycket kostsamt ur flera olika perspektiv att sälja in produkter som inte är klara.

Färdig produkt som säljs följs sedan upp på olika sätt för att fortsatt utveckling skall ske på ett kontrollerat och effektivt sätt. Det är då också möjligt att se bakom produkten på alla komponenter och de olika detaljerna för att se vad som behöver justeras eller tas bort/läggas till. Det är också här man kan se om en produkt inte visat sig vara lyckad och i så fall varför, samt efter utvärdering bestämma om den skall läggas ner eller förändras, ges mer tid, nya marknader, etc.

Produktutvecklingsarbetet har koordinerats med de styrkeområden som har identifierats för Bohuslän; måltid, outdoor och kultur. Under rubriken resultat, nedan, beskrivs de produkter som har arbetats fram inom projektet. Ett omfattande arbete har bland annat gjorts för att förbättra möjligheterna att arbeta fram cykelprodukter.

Handel har också varit ett prioriterat område inom projektet eftersom gränshandeln utgör en betydande del av den turistiska omsättningen i Bohuslän. Syftet med detta har varit att skapa synergier mellan gränshandel och traditionell turism genom paketering, alltså genom att skapa olika shoppingpaket. Arbetet inleddes med en nuläges analys av behov och potentiella paket genom intervjuer med företag och föreningar i främst Strömstad men även i Tanum. Analysen av intervjuerna visade att det visserligen finns en rad potentiella paket kopplat till handel men att det i nuläget saknas förutsättningar för att de ska bli framgångsrika. Detta beroende på att staden vid havet återkommande nämndes som ett nav för att kunna koppla ihop handel och traditionell turism men att staden/centrum är relativt bortglömd och saknar samordning, samarbete och resurser för öppettider, evenemang, marknadsföring och utveckling. Vid undersökning av läget i övriga Bohuslän konstaterades snabbt att behovet och bristerna ser likadana ut i nästan alla orter längs kusten, Uddevalla undantaget. Kunskapsinhämtning i ämnet gjordes genom deltagande på handelsseminarier i Kungsbacka och Göteborg, städer som ligger långt före Bohuslän i handels- och stadsutvecklingssammanhang. Ett kunskaps- och inspirationsseminarium om handel och gränshandel med stadsutvecklingstema arrangerades för hela Bohuslän den 27 augusti 2015. Målgruppen var politiker, tjänstemän, företag inom besöksnäringen, handel och fastighetsägare.

*allotment: Ett hotell tilldelar researrangören ett rum som researrangören kan boka in gäster i utan att fråga hotellet om det finns ledigt. För hotellet är objektet detsamma som bokat.

Resultat

Inom produktutvecklingen har ett flertal nya säljbara produkter tagits fram. De flesta är redan färdigställda och säljs på marknaden oftast både via utländsk researrangör och direkt till kund via hemsidan (se exempel här). Några produkter är fortfarande under utveckling och kommer att färdigställas inom kort. Nedan beskrivs de övergripande produkterna. Dessa innehåller ofta delprodukter som även kan säljas separat. Totalt är det alltså fler enskilda produkter än vad som framgår av nedanstående lista.

Måltid:

1. Skaldjurssafari Smögen. Samverkan och paketering mellan ett flertal boendeanläggningar, Smögens fiskeauktion och lokala fiskare.
2. Skaldjurssafari Marstrand. Samverkan och paketering mellan Grand hotell, Havshotellet och Marstrand event.
3. Musselsafari Lysekil, samverkan mellan ett flertal boendeanläggningar och Lysekil ostron & musslor.
4. Skaldjurssafari Koster. Samverkan och paketering mellan Hotell Koster och lokal fiskare - under utveckling.
5. Skaldjurssafari Fjällbacka. Samverkan mellan Stora Hotellet Bryggan, Tanumstrand och M/S Mira.
6. Musselsafari Ljungskile. Samverkan mellan flera boendeanläggningar och M/S Märta(Klocktornet).
7. Från kust till skog, måltidspaket Styrsö Skäret, Donsö och Norrqvarn, Göta kanal.
8. Kräftsafari med Storstadspuls. Paket med Gothia Towers och Stora Hotellet Bryggan samt M/S Mira.
9. Icebug Xperience (Ett tredagars vandrings- & trailrun-evenemang) och Ramsviks stugby & camping ”racevillage”. En hållbar lokalproducerad matupplevelse – en del av totalupplevelsen.
10. Hummerfiske på Tjörn. Paket mellan Stenungsbaden yacht club och restaurang Vatten samt hummerfiskare.
11. Everts sjöbod, skaldjurssafari.

Outdoor:

1. Vandring Sotenäs, samverkan och paketering där flera boendeanläggningar ingår. Kvalitetssäkring av Soteleden, en vandrings app. och analogt kartmaterial framtaget med Icebug Xperience som katalysator.
2. Island Hopping by Bike. Ö-luffa med cykel och båt i Södra Bohuslän. Ett flertal boendeanläggningar involverade.
3. Vandring Marstrand. Vandringspaket på Koön och Marstrandsön där Grand hotell och Havshotellet har utvecklat vandringspaket.
4. Snorkling Koster. Snorkelleder som paketeras av boendeanläggningar på Koster och Strömstad, under utveckling (säljs på närmarknaden).
5. Kajakpaddling Koster. Kajakuthyrning på Koster samt guidade turer av två aktörer på Sydkoster.
6. Vandring Koster, kvalitetssäkrade leder, kartmaterial och guidade turer samt på egen hand. Boendepaket på olika sätt.
7. Vandring Fjällbacka & Väderöarna ”Fjällbacka easy walks”. Kortare vandringar på egen hand i området kring Fjällbacka. Vandringspaket på Stora Hotellet Bryggan, Väderöarna och Valö.
8. Paddla i Bohuslän. Paketering och samverkan med ett flertal boendeanläggningar och kajakföretag, där flera nya och gamla produkter utvecklats.
9. Ny kajak och dykbrygga i Lysekil med förvaringsmöjligheter, dusch, toalett, återvinning.
10. ”Pistkarta” en inspirerande kommunkarta som finns digitalt och analogt där reseanledningarna kopplat till outdoor är visualiserade (paddla, vandra, dyka, klättra, etc.).
11. Aktivitetsarena under Lysekils women match, där vi tillsamman med lokala företagare visade upp paddling, fiske, vandring, trailrun, musselsafari och dykning.

Maritimt:

1. Skärgårdshubbar, identifiera nyckelorter längst kusten för att koncentrera och styra aktivitetsutbudet dit, ex. de hamnar där Bohuslänskryssningarna lägger till som har rätt förutsättningar att ta emot båtar (service) och s.k. ”aktivitetsbrygga” där gästerna kan köpa aktiviteter som ex. skaldjurssafaris, paddelturer, guidade turer, etc. - under utveckling.
2. Båtturer Koster, Två olika turer av två olika företag, under utveckling (säljs på närmarknaden).
3. Bike and Cruise, en kombinerad båt- och cykeltur, där samverkan och paketering sker med flera boendeanläggningar, Kulturbåtarna och besöksmål, under utveckling (Såld till Sonista/Tysk resebyrå).
4. Stora Bohuslänskryssningen, ”Göta kanal goes Bohuslän” en kryssning från Göteborg till Grebbestad, tre dagar. (Samma resa fast andra vägen på retur). Strömma Turism & Sjöfart/Göta kanal-båtarna i samverkan mellan flera aktivitetsföretag och besöksmål.
5. Svenska Västkustlinjen, en tredagars kryssning mellan Göteborg och Grebbestad T/R med Kulturbåtarna. Samverkan med flera boendeanläggningar, besöksmål och aktivitetsföretag.
6. Västkustkryssning i Bohuslän. Tysk produkt som bara säljs på tyska marknaden. Femdagars kryssning med skärgårdsbåt mellan Göteborg & Grebbestad. Flera boendeanläggningar, besöksmål och aktivitetsföretag involverade.

Kultur:

1. Guidad Läckberg-promenad i Fjällbacka ”Cosy crime walk” och boende.
2. Ingrid Bergman 100 år, Marstrand. Internationell utställning på Strandverket, Marstrand ledde till paketering och samverkan med boendeanläggningar och transportörer. Detta har även lett till att Fjällbacka utvecklade en utställning och guidade turer.
3. Ingrid Bergman 100 år, Fjällbacka. En utomhusutställning, öppen för allmänheten invigdes vid ”Ingrid Bergmans torg”. Guidade Ingrid Bergman-vandringar och båtturer under hela säsongen. Lokal minnesmiddag på Stora Hotellet Bryggan. Jolleregattan ”Dannholmen runt” återuppstod.
4. ”Museumbuss”. Samverkan mellan 6 besöksmål i Bohuslän och Kulturbåtarna och deras buss som dagligen ansluter med gäster till Kulturbåtarnas Svenska Västkustlinje - under utveckling.
Övrigt:
1. Ljungskile plattform för reseanledningar. Ett övergripande arbete att utgå ifrån att sätta reseanledningarna i fokus och utgå från detta i allt arbete: planering, kommunikation, genomförande - under utveckling, delvis klar.
2. Golf i Bohuslän. Synliggöra och samverka för att driva golfare till Bohuslän - delvis klar, under utveckling.

Nedan följer ett urval av exempel för att mera i detalj beskriva några produkter och de resultat dessa hittills har genererat:

Västkustkryssning, Kulturbåtarna

En femdagars (6 st. övernattningar) kryssning längs Bohusläns kust, framtagen som en direkt konsekvens av dialog med tyska reseledet. Säljs enbart på utländska marknaden via resebyråer. Turistrådet har projektlett hela processen, från idé till färdig produkt. Helt efter Turistrådet affärsmodell.

Kryssningen bygger på att M/S Svea, en fin gammal skärgårdsbåt kör mellan kobbar och skär från Göteborg till Grebbestad T/R. Gästerna bor i land på hotell och upplever även besöksmål och guidade turer.

Kryssningen har nu kört i två år under högsommaren. 2014: 4 st. resor, totalt 80 personer med cirka 20 personer/resa. (Optimalt cirka 30) och 2015: 3 st. resor, totalt 60 personer med cirka 20 personer/resa. 2016 planeras resan säljas under 6 veckor, delvis i kombination med ”Bike & Cruise Bohuslän” som säljs av samma resebyråer.

Här kan du se det tyska reseledets produktblad

Vandring Sotenäs

Med den etablerade och väl utbyggda Soteleden som bas och med IcebugXperience som katalysator skapades förutsättningar för produktutveckling och marknadsföring i området. Soteleden är ett cirka 75 km långt väl utmärkt ledsystem som binder samman Sotenäs kommun. Icebug Xperience är ett internationellt vandrings & trailrunning evenemang, tre dagar, tre etapper första helgen i september.

IcebugXperience ägde rum för första gången 2014, med inbjudna gäster från ”hela världen” samt ett mindre antal betalande gäster, totalt cirka 120 personer. I samband med eventet anordnade Turistrådet också en visningsresa på temat outdoor i Bohuslän för press och resebyråer. Delvis nytt kartmaterial, digitalt och analogt togs fram och leden gicks igenom och markägaravtal säkerställdes. Kommunen, lokal turistorganisation, företagen och föreningslivet involverades för att skapa köpbara vandrings- och träningsupplevelser året runt. 2015 utvecklades konceptet med fokus på ekologisk, närproducerad mat samt fler deltagare.

Ramsviks Stugby & Camping har en klar ökning av gäster och förfrågningar på temat jämfört med tidigare. Efterfrågan är redan så stor att de nu profilerar om sin anläggning till att gå från Stugby & Camping till mer outdoor. IcebugXperience hade cirka 240 anmälda deltagare. Sotenäs kommun tar nu ett grepp om ledutvecklingen för att utveckla ännu mer.

Paddling som profilprodukt

Med Paddling som profilprodukt skapades ett samarbetsnätverk och ett marknadsfönster för de kajakföretag som är exportmogna. Syfte är att få fler och ännu bättre kajakföretag i Bohuslän som säljer kvalitetssäkrade marknadsefterfrågade produkter och att få boendeanläggningar att förstå varför de skall paketera med paddling som reseanledning och profilprodukt.

Detta resulterade bl.a.i 10 exportmogna kajakföretag med flera utvecklade produkter (nya och gamla). Ett paddelpaket med miniguider och vattensäkrare kartor på engelska, tyska och svenska och olika paket med boendeanläggningar och kajakföretag.

Som ett konkret exempel på företag som haft en positiv utveckling vill vi särskilt lyfta fram Nautopp Seakayak som inför 2016 ställer om ytterligare och ser utlandsmarknaden som sin huvudmarknad och svenska gäster som sekundär målgrupp. De har haft en tydlig och positiv utveckling över de senaste 3 åren. Vi kan även se att Skärgårdsidyllen, Grundsund kajak, Upplevelsebolaget och i viss mån även Stångenäs kajak också har en positiv utveckling. Både i ökat gästantal, längre/nya säsonger och att de utvecklat sina företag (kvalitet, hållbarhet och kompetens). Flera boendeanläggningar har tillsammans med kajakföretagen utvecklat samverkan och paketering.

Paddlingsportalen på vastsverige.com

Produktblad: Exklusiva naturupplevelser med Nautopp Seakayak

Skaldjurssafari på Smögen

En kombination av måltid, kultur och outdoor. En upplevelse i kategorin ”soft adventure” vilket innebär en trevlig upplevelse utan större utmaning som innehåller natur, kultur och aktivitet. En samverkan mellan flera lokala fiskare på Smögen och Smögens fiskauktion med syfte att produktifiera en skaldjursfisketur till ett säljbart koncept.

Produkten började säljas under 2014. Sotenäs Turist gick i ett uppstartskede in för att säkerställa att de lokala aktivitetsföretagen inte gick med för stort minus, för att kunna garantera en fast avgång i veckan, året runt. Hotellen paketerade och började sälja paket. En positiv effekt är att de olika lokala fiskarna, med var och en sitt eget företag nu ser fördelarna med att samverka i stället för att enbart se till sitt eget företag.

En utveckling av de färdiga produkterna är att de olika komponenterna i produkterna nu också har börjat att användas som komponenter i nya produkter, samt banat väg för nya aktörer. Detta kan exemplifieras genom Kulturbåtarnas produkt som utvecklades för att säljas på tyska resemarknaden via resebyråer. En Bohuslänskryssning, gruppresa med flera övernattnings stopp längs resan, där flera boendeanläggningar och aktiviteter inkluderades. Det positiva mottagandet i Tyskland och längs Bohusläns kust banade i sin tur väg för att Kulturbåtarna kunde satsa vidare och investera i en ny produkt ”Nya Västkustlinjen” en hopp on hopp off, kryssning från Göteborg till Strömstad, med möjlighet att boka boende och aktiviteter längt vägen.

I konceptet ingår också en buss som ansluter till varje stopp med avgång från Göteborg. Bussen tillsammans med båten gav också möjlighet att utveckla ett samarbete med de större besöksmålen i Bohuslän (Naturum Kosterhavet, Vitlycke, Havets hus, Nordens ark, Bohusläns museum, Akvarellmuseet, Strandverket konsthall).

Som en direkt konsekvens av Kulturbåtarnas lyckade satsning har Strömma Turism & Sjöfart AB valt att utveckla en egen Bohuslänskryssning med en av sina Götakanal båtar, som nu skall böra säljas på marknaden. I denna produkt ingår också, från utvecklade produkter enligt ovan rapporterat, exempelvis Orust shellfish ostron & musseltur, Mordvandring i Läckbergs fotspår, Akvarellmuseet, Naturum Kosterhavet, Smögens fiskauktion med flera.

Exempel på produktblad: Kräftsafari, Smögens Havsbad

Pressklipp

Produktutvecklingen inom Bohuslän på export har under åren som gått sedan starten genererat många positiva artiklar i utländsk press. Här nedan följer några fina exempel: 

Canoe & Kayak (Storbritannien)

Oxigeno (Spanien)

Schwäbische Zeitung (Tyskland)

Trail Magazin (Tyskland)

Travel & Leisure (USA)