({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

Att vara InfoPoint

Möten mellan människor uppskattas mest av besökare vid sidan av själva reseanledningen. Ett gott värdskap på destinationen borgar för en fin upplevelse för besökaren och blir en kraftfull marknadsföringskanal för hela destinationen.

Idag reser besökaren med informationen på fickan och kan lätt ta reda på enkla frågor som t ex öppettider själv istället för att ta sig till en turistbyrå. Därför är det viktigt att finnas där besökaren är för att få till det personliga mötet och samtidigt som man kan svara på enklare frågor också inspirera besökaren till att upptäcka mer av utbudet på och kring destinationen. Vill du samverka med din lokala turistorganisation och ingå i ett nätverk med lokala företag som verkar som InfoPoint, kontakta din lokala turistorganisation.

Här kan du ladda hem vår presentation "InfoPoint - en del av dagens besöksservice"