Gå till innehåll
({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av
  • Fotograf: Jesper Anhede

Inkvarteringsstatistik 2019

Från och med år 2014 redovisar vi statistiken för hela Västra Götalandsregionen och delområdena Bohuslän, Boråsregionen, Dalsland, Göta kanalområdet, Göteborgsregionen och Skaraborg samt Vänersborg och Trollhättan separat. I huvudsak redovisas en sammanställning för hotell, stugbyar och vandrarhem. Campingen kommer att redovisas ett par gånger per år på grund av mycket ojämn beläggning under året.

Februari

Gästnattsstatistiken för regionens hotell, vandrarhem och stugbyar under årets två första månader visar att de ligger i nivå med föregående rekordår. Antal svenska gästnätter är mer eller mindre oförändrat medan antalet utländska gästnätter ökar något (+ 3,1 %). Framförallt har antalet gästnätter från USA (+ 23,4 %), Storbritannien (+ 11,9 %) och Holland (+ 15,3 %) ökat jämfört med årets två första månader i fjol.

Av delregionerna är utvecklingen under januari och februari starkast i Sjuhärad (+ 3,3 %) och Bohuslän (+ 1,9 %) jämfört med samma period 2018.

Viktigt att ha i åtanke är att januari och februari historiskt sett är de minst turismintensiva månaderna i vår region. 

Inkvarteringsstatistik februari

 

Januari

Antalet kommersiella gästnätter på regionens hotell, vandrarhem och stugbyar under årets första månad var ca 389’ vilket är i nivå med januari 2018. Antal gästnätter från utländska besökare ökar med 11,6 % medan antalet inhemska gästnätter minskar med 2,9 %.

Januari är en av årets minst turismintensiva månader vilket gör att jämförelsen i % mot föregående år slår väldigt kraftigt i vissa kommuner och även delregioner. Exempelvis delregionen Dalsland, + 34,6 % jämfört med januari i fjol.

Inkvarteringsstatistik januari