Gå till innehåll
({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av
  • Fotograf: Jesper Anhede

Inkvarteringsstatistik 2019

Från och med år 2014 redovisar vi statistiken för hela Västra Götalandsregionen och delområdena Bohuslän, Boråsregionen, Dalsland, Göta kanalområdet, Göteborgsregionen och Skaraborg samt Vänersborg och Trollhättan separat. I huvudsak redovisas en sammanställning för hotell, stugbyar och vandrarhem. Campingen kommer att redovisas ett par gånger per år på grund av mycket ojämn beläggning under året.

Juni

Fortsatt positiv gästnattsutveckling för hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige under juni månad. Totalt genomfördes cirka 690.000 kommersiella övernattningar i regionen, exkl. övernattningar på campinganläggningar (statistik för dessa redovisas i sommarrapporten, vilken publiceras i oktober) vilket är 3 % fler än under juni 2018.

 Trenden att svenska gästnätter ökar och utländska gästnätter minskar håller i sig även under juni månad. I juni ökade antalet svenska gästnätter med 5,8 % och de utländska gästnätterna minskade med -3,3 % jämfört med samma månad 2018.

Alla delregioner visar på ett ökat antal gästnätter jämfört med juni i fjol. Procentuellt är ökningen störst i Dalsland (+ 14,4 %) medan Göteborgsregionen och Skaraborg står för de största ökningarna sett till antal (ca 10’ respektive 6’ gästnätter).

Ackumulerat för första halvåret 2019 har antalet gästnätter i Västsverige ökat med 2,2 % jämfört med samma period i fjol. Alla delregioner utom Bohuslän (som visar marginellt färre gästnätter, -1 %) visar ett ökat antal gästnätter för första halvåret jämfört med i fjol. Noterbart är dock att Bohusläns ackumulerade antal gästnätter för 2019 slår samtliga tidigare år förutom 2018 som var exceptionellt bra.

 Västsveriges 3.043’ gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem är ca 45’ gästnätter fler än vid samma tidpunkt rekordåret 2018.

Inkvarteringsstatistik juni 

Maj

Gästnattsstatistiken för hotell, stugbyar och vandrarhem visar på en fortsatt positiv utveckling i Västsverige under maj månad. +3,9 % jämfört med maj 2018. För perioden januari-maj är ökningen 2,1 %, ca 22.000 gästnätter, jämfört med samma period i fjol vilket är något över riksgenomsnittet som är 1,9 %.

Framförallt ökar antalet svenska gästnätter, +9,5 % jämfört med maj 2018, medan antalet utländska gästnätter minskar med -10,5%.

Av delregionerna är det Göteborgsregionen (+5,1 %), Skaraborg (+4,5 %) samt Göta Kanal (8,0 %) som ökar med jämfört med maj i fjol. Sett till de ackumulerade siffrorna t.o.m maj är det Göteborgsregionen (+2,8 %), Sjuhärad (+ 3,7 %) och Göta Kanal (+6,5 %) som ökar mest medan Bohuslän (-1,3 %) och Dalsland (-2,6 %) minskar något jämfört med samma period ifjol.

Inkvarteringsstatistik maj

April

Antalet kommersiella gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige har totalt sett under perioden januari-april ökat med 1,4 % jämfört med samma period 2018. Antalet gästnätter i april 2019 ökade med hela 8,9 % jämfört med april i fjol men 2018 inföll påsken delvis i mars vilket gör det svårt att jämföra. Gör man istället jämförelsen med april 2017 då påsken inföll helt i april på samma sätt som i år är ökningen 4,3 %.

Ökningen av antal gästnätter under 2019 går att härleda till svenska besökare (+2,2 %). Antalet gästnätter från utlandsmarknader under första tertialet 2019 minskar med 1,1 % jämfört med samma period 2018.

 Av delregionerna är det Sjuhärad (+4,4 %) och Göteborgsregionen (+2,0 %) som ökat mest under årets fyra första månader medan Bohuslän (-1,6 %) och Skaraborg (-1,2 %) minskar något jämfört med ifjol.

Inkvarteringsstatistik april 

Mars

Antalet gästnätter på regionens hotell, vandrarhem och stugbyar under årets första kvartal är något färre än under samma kvartal 2018 (-1,3 %). I mars är antalet gästnätter 3,6 % färre än mars i fjol. Att ha i åtanke i denna jämförelse är att påsken delvis inföll under mars 2018 medan den 2019 inföll helt i april. Jämför man istället med 2017 där påsken också inföll i april så har antalet gästnätter ökat med 2,7 % i mars och med 1,9 % för kvartal 1 (jämfört med 2017). Av delregionerna visar Sjuhärad till skillnad från de andra delregionerna ett ökat antal gästnätter under första kvartalet 2019 (+ 3,9 % jämfört med Q1 2018).

Inkvarteringsstatistik mars

Februari

Gästnattsstatistiken för regionens hotell, vandrarhem och stugbyar under årets två första månader visar att de ligger i nivå med föregående rekordår. Antal svenska gästnätter är mer eller mindre oförändrat medan antalet utländska gästnätter ökar något (+ 3,1 %). Framförallt har antalet gästnätter från USA (+ 23,4 %), Storbritannien (+ 11,9 %) och Holland (+ 15,3 %) ökat jämfört med årets två första månader i fjol.

Av delregionerna är utvecklingen under januari och februari starkast i Sjuhärad (+ 3,3 %) och Bohuslän (+ 1,9 %) jämfört med samma period 2018.

Viktigt att ha i åtanke är att januari och februari historiskt sett är de minst turismintensiva månaderna i vår region. 

Inkvarteringsstatistik februari

 

Januari

Antalet kommersiella gästnätter på regionens hotell, vandrarhem och stugbyar under årets första månad var ca 389’ vilket är i nivå med januari 2018. Antal gästnätter från utländska besökare ökar med 11,6 % medan antalet inhemska gästnätter minskar med 2,9 %.

Januari är en av årets minst turismintensiva månader vilket gör att jämförelsen i % mot föregående år slår väldigt kraftigt i vissa kommuner och även delregioner. Exempelvis delregionen Dalsland, + 34,6 % jämfört med januari i fjol.

Inkvarteringsstatistik januari