({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Roger Borgelid

Resvaneundersökningar

Turistrådet Västsverige har som ett av sina uppdrag att förmedla kunskapsunderlag. Analys och kompetensöverföring är ett prioriterat insatsområde. Dessutom krävs god förståelse för hur besöksnäringen är sammansatt i praktiken, för att kunna ta informerade beslut vad gäller exempelvis produktutveckling och marknadsföring – oavsett om dessa insatser är initierade av Turistrådet Västsverige eller av andra aktörer inom näringen.

Som en del i uppdraget att ta fram kunskapsunderlag, genomförs därför kontinuerligt intervjuer med besökare på plats i regionen. Syftet med dessa datainsamlingar är inte att kartlägga hur många besökare från respektive land som vistas i regionen vid vissa givna tidpunkter. För ett sådant syfte finns det mer lämpade metoder, exempelvis att studera inkvarteringsstatistik och liknande data från totalundersökningar. Syftet är snarare att identifiera beteenden, mönster och resvanor hos ett slumpmässigt urval av besökarna.

Detta för att få bättre information om vad besökarna ägnar sig åt, hur mycket pengar de spenderar samt vad de tycker om sina upplevelser. Genom att äga och administrera datamaterialet kan Turistrådet Västsverige, genom schemalagda intervjutillfällen, systematiskt bygga upp en kunskapsbas med information direkt från besökarna på plats runtom i regionen. Tillsammans med den officiella inkvarteringsstatistiken möjliggör denna typ av data en unik förståelse för besöksnäringen i Västsverige.

Rapporter för nedladdning

Besökarundersökning i Bohuslän 2016 och 2017 

Besökare i Falköping, Ulricehamn och Skövde – vintern 2017

Besökare i Alingsås - hösten 2016

Besökare vid Göta kanal (västra delarna) - sommar 2016