({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Åsa Dahlgren

Smaka på Västsverige

Smaka på Västsverige är ett nätverk som lyfter Västsverige som matregion och verkar för att synliggöra lokal mat och lokala måltidsupplevelser. Det ska vara enkelt för besökaren och konsumenten att hitta ställen som fokuserar på regionens mat och råvaror. Smaka på Västsverige fungerar som en guide till de bästa och mest genuina måltidsupplevelserna i Västsverige. Nätverket innefattar restauranger, gårdsbutiker, producenter och upplevelseföretag som fokuserar på måltidsupplevelser i Västra Götaland.

Nätverket ägs och drivs av Turistrådet Västsverige och Lokalproducerat i Väst. Tillsammans arbetar vi med produkt- och kvalitetsutveckling inom måltidsområdet, både utifrån besöksnärings- och producentperspektiv. 

De kärnvärden Smaka på Västsverige arbetar efter är:

• ÄKTA
Vi är naturliga, jordnära och ärliga. Vi tänker hållbart och är omtänksamma om varandra och vår miljö. 

• NÄRA
Vi bryr oss om råvarornas ursprung och är måna om att ta tillvara på regionens råvaror. Vårt bemötande är personligt och vi finns alltid nära dig som kund.

• MÅNGFACETTERAD
Vi uppskattar vår kontrastrika natur som ger oss en unik variation av råvaror. Alla våra medlemsföretag bidrar på olika sätt till en mångfacetterad helhet.

Fotograf: Logo

Som medlem i Smaka på Västsverige får man tillgång till ett nätverk av producenter, gårdsbutiker och restauranger. Det finns möjlighet att vara med på mässor, evenemang, utbildningar och andra aktiviteter. Det ordnas också två nätverksträffar per år.

Smaka på Västsverige prioriteras och syns extra på destinationssajten vastsverige.com och alla företag har en egen presentationssida på vastsverige.com. Genom nätverket får man som företag synlighet i sociala medier, på bland annat följande sidor: 

Facebook - Smaka på Västsverige
Facebook - Västsverige
Facebook - Bohuslän
Instagram - Smaka på Västsverige
Instagram - Västsverige

 

Utbildning och kriterier för Smaka på Västsverige - restaurang/café

För att bli Smaka på Västsverige-ansluten som restaurang/café ska man genomgå ett fyra dagar långt utvecklingsprogram med en femte dag med avslutande certifiering. Denna utbildning genomförs ungefär vart tredje år och man ansöker om att gå utbildningen. Efter avslutad utbildning får man sin certifiering, och därefter är man medlem i nätverket tillsvidare. Restaurangen/caféet har möjlighet att när som helst säga upp sitt medlemskap. Turistrådet Västsverige har också möjlighet att utesluta företaget ur nätverket om företaget inte följer de kriterier som är uppsatta för Smaka på Västsverige-certifiering.

För att vara med i Smaka på Västsverige ska man ha som ambition att uppfylla följande:

Ha en ambition och vilja att jobba med västsvenska smaker.

Restaurangen/caféet ska ha kunskap och vilja när det gäller att skapa en säsongsbaserad helhetsupplevelse med västsvenska smaker i fokus. Det ska finnas en ambition att på långsiktig basis utveckla verksamheten i enlighet med Smaka på Västsveriges riktlinjer. Att delta i nätverket ska ge möjlighet att ytterligare utveckla verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv.

Sträva efter utveckling tillsammans med andra företag i regionen

Man ska vara beredd på att dela med sig av sin kunskap i nätverket samt vara nyfiken och lära av andra. Personalen ska ha en hög ambition att utvecklas inom sina respektive ansvarsområden.  

Hållbarhet och vara tillgänglig även utanför högsäsong

Restaurangen/caféet ska vara på Norden- eller Världennivå enligt Sverige-Norden-Världen (Turistrådets uppsatta kriterier för exportmognad) och dessutom hålla öppet större delen av året. Det räcker alltså inte att vara en säsongsrestaurang. Restaurangen/caféet ska också vara ansluten till Hållbarhetsklivet.

Kostnad

Utvecklingsprogrammet kostar 15 000 kronor exklusive moms, och omfattar fyra heldagsseminarier (inklusive studiebesök hos producenter), plus ett femte tillfälle med avslutande certifiering. Därefter betalar man som ansluten en årlig kostnad på 3 000 kronor exklusive moms. Var och en bidrar med egen tid och reskostnader. Faktura skickas i början av året. 

För frågor, kontakta Jill Axelsson Pabst, projektledare Smaka på Västsverige. 
E-post: jill.axelsson@vastsverige.com
Tel: 031-818389