Gå till innehåll
({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av
  • Fotograf: Åsa Dahlgren

Smaka på Västsverige

Smaka på Västsverige är ett nätverk som lyfter Västsverige som matregion och verkar för att synliggöra lokal mat och lokala måltidsupplevelser. Det ska vara enkelt för besökaren och konsumenten att hitta ställen som fokuserar på regionens mat och råvaror. Smaka på Västsverige fungerar som en guide till de bästa och mest genuina måltidsupplevelserna i Västsverige. Nätverket innefattar restauranger, gårdsbutiker, producenter och upplevelseföretag som fokuserar på måltidsupplevelser i Västra Götaland.

Nätverket ägs och drivs av Turistrådet Västsverige och Lokalproducerat i Väst. Tillsammans arbetar vi med produkt- och kvalitetsutveckling inom måltidsområdet, både utifrån besöksnärings- och producentperspektiv. 

De kärnvärden Smaka på Västsverige arbetar efter är:

• ÄKTA
Vi är naturliga, jordnära och ärliga. Vi tänker hållbart och är omtänksamma om varandra och vår miljö.

• NÄRA
Vi bryr oss om råvarornas ursprung och är måna om att ta tillvara på regionens råvaror. Vårt bemötande är personligt och vi finns alltid nära dig som kund.

• MÅNGFACETTERAD
Vi uppskattar vår kontrastrika natur som ger oss en unik variation av råvaror. Alla våra medlemsföretag bidrar på olika sätt till en mångfacetterad helhet.

Fotograf: Logo

Som medlem i Smaka på Västsverige får man tillgång till ett nätverk av producenter, gårdsbutiker och restauranger. Det finns möjlighet att vara med på mässor, evenemang, utbildningar och andra aktiviteter. Det ordnas också två nätverksträffar per år.

Smaka på Västsverige prioriteras och syns extra på destinationssajten vastsverige.com och alla företag har en egen presentationssida på vastsverige.com. Genom nätverket får man som företag synlighet i sociala medier, på bland annat följande sidor: 

Facebook - Smaka på Västsverige
Facebook - Västsverige
Facebook - Bohuslän
Instagram - Smaka på Västsverige
Instagram - Västsverige

 

Utbildning och kriterier för Smaka på Västsverige - restaurang

För att bli Smaka på Västsverige-ansluten som restaurang ska man genomgå ett fem dagar långt utvecklingsprogram. Denna utbildning genomförs ungefär vart tredje år och man ansöker om att gå utbildningen. Efter avslutad utbildning får man sin certifiering, och därefter är man medlem i nätverket tillsvidare. Restaurangen har möjlighet att när som helst säga upp sitt medlemskap. Turistrådet Västsverige har också möjlighet att utesluta restaurangen ur nätverket om restaurangen inte följer de kriterier som är uppsatta enligt nedan: 

  • Förmåga att skapa en helhetsupplevelse kring måltiden i västsvensk anda: Restaurangen ska ha förmågan att skapa en helhetsupplevelse kring måltiden och ha ett stort intresse för miljö och hållbarhet.

  • Ett stort intresse att ta tillvara på områdets råvaror: Restaurangen ska ha en tydlig inköpspolicy att köpa och använda regionalt producerade råvaror.

  • Utveckling: Restaurangen ska ha en tydlig affärsidé där deltagande i nätverket Smaka på Västsverige ger möjlighet att ytterligare utveckla verksamheten. En given förutsättning är att restaurangen har viljan att med hållbart tänkande och långsiktighet utveckla verksamheten i enlighet med projektets syfte, från val av råvaror, via tillagning, till måltidsupplevelsen som helhet.

  • Ett matlagningskunnande och en service på hög nivå förenat med balanserade menyer: Restaurangens personal har samtliga hög kompetens inom sina respektive ansvarsområden. Ett matlagningskunnande på hög nivå förenat med balanserade menyer på lokala råvaror bör känneteckna restaurangens verksamhet och inriktning.

Restaurangen ska vara öppen större delen av året, inte vara en säsongsrestaurang. Restaurangen ska vara på Norden- eller Världennivå enligt Sverige-Norden-Världen, som är Turistrådet Västsveriges uppsatta kriterier för exportmognad. När man som restaurang väl är certifierad ser Turistrådet Västsverige till att kvaliteten hålls på restaurangerna genom kontroller. Vartannat år får man besök av anonyma provätare som bedömer mat, service och helhetsupplevelsen kring måltiden.

Kostnad

Utvecklingsprogrammet kostar 15 000 kronor exklusive moms, och omfattar fem heldagsseminarier (inklusive studiebesök hos producenter), plus ett sjätte tillfälle med avslutande certifieringsfest. Därefter betalar man som ansluten en årlig kostnad på 3 000 kronor exklusive moms.  Var och en bidrar med egen tid och reskostnader. Faktura skickas i början av året.

Är du en gårdsbutik och är intresserad av Smaka på Västsverige är det följande kriterier som gäller >>>

Är du producent och intresserad av Smaka på Västsverige är det primärt Lokalproducerat i Väst som är kontakten, följande kriterier gäller >>>

Kontakta Henrik Linneros, projektledare Smaka på Västsverige för mer info:
E-post: henrik.linneros@vastsverige.com
Tel: 031-81 83 43