({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Roger Borgelid

FAQ - ATTA och ATWS

Vad är ATTA?

Adventure Travel Trade Association (ATTA) är den ledande internationella organisationen för hållbar, global naturturism. ATTA har över 1 000 medlemmar spridda i hundratalet länder. På medlemslistan finns till exempel företag, turistorganisationer och journalister/influencers som på ett eller annat sätt är verksamma inom naturturismsegmentet. 

Vad är ATTA:s uppdrag?

ATTA:s uppdrag är att främja hållbar naturturism. Detta gör man bland annat genom en rad olika events och utbildningar men också genom lobbying, olika partnerskap och genom analys och publicerande av faktaspäckade rapporter i ärendet. Som medlem i ATTA får man tillgång till nätverk där man kan utbyta erfarenheter, jämföra sin verksamhet med andra inom samma segment. Man får också goda kontakter med journalister och influencers inom naturturism, vilket kan vara positivt ur marknadsföringssynpunkt.

I vilka världsdelar finns ATTA representerat?

ATTA är en global organisation med medlemmar från samtliga världsdelar – men är störst i Nord- och Sydamerika samt i Europa.

Vad är ATWS?

Adventure Travel World Summit (ATWS) är ATTA:s årliga världskongress. Den hålls på ett nytt ställe varje år och samlar varje gång kring 700-800 deltagare. Den 16-20 september 2019 hölls Adventure Travel World Summit i Göteborg. Tidigare upplagor har arrangerats ibland annat Toscana, Alaska och Buenos Aires. Under de fyra dagarna anordnades seminarier, workshops, nätverksträffar, aktiviteter, middagar och en så kallad Day of Adventure (se nedan). Innan själva ATWS-kongressen höllsockså så kallade Pre Summit Adventures. 

Vem deltar på ATWS och varför?

ATTA har curka 1 300 medlemmar spridda över 100 länder. Cirka 700-800 av dessa medlemmar deltog på ATWS och representerade  företag, turistorganisationer, journalister/influcencers med mera, som på ett eller annat sett är verksamma inom naturturismsegmentet. De deltog för att samla in kunskap och erfarenheter samt för att  träffa nya och gamla affärsbekanta.

Vad var Turistrådet Västsveriges roll i ATWS?

ATTA arrangerade ATWS i Sverige. Nationell projektledare var Visit Sweden, som i sin tur samverkade med sju regionala turistorganisationer, bland annat Turistrådet Västsverige. Eftersom kongressen rent geografiskt hölls i Göteborg och Västsverige bistod Turistrådet med det lokala värdskapet och hjälp kring eventlogistiken. Turistrådet stod dessutom värd för välkomstmiddagen samt var ansvariga för samordning av den så kallade Day of Adventure då de flesta delegater var ute på olika upplevelser i Västsverige under en dag.

Vad är Pre Summit Adventures?

Pre Summit Adventures (PSA) är resor/upplevelser som anordnades i anslutning till ATWS-kongressen. Pre Summit Adventures hölls i samtliga medverkande regioner förutom i Västsverige, som istället ansvarar för Day of Adventure.

Vad är Day of Adventure?

Day of Adventure (DOA) inleder alltid ATWS-veckan. Här fick deltagarna möjlighet att välja bland cirka 40 olika dagsupplevelser i Västsverige. Urvalsprocessen kring vilka företag som deltar som leverantörer gjordes av Turistrådet i samråd med lokala turistorganisationer. ATTA hade slutlig bestämmanderätt kring vilka företag som skulle medverka. Exempel på DOA-aktivitet var n paddling, vandring  och cykling samt ridning, fiske, dykning och skaldjurssafari.