({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Tranor

    Besöksnäringsinsats: Hornborgasjön

Kort beskrivning av besöksnäringsinsatsen

 

 

Syfte

Med denna besöksnäringsinsats vill vi på ett hållbart sätt positionera Hornborgasjön och Skaraborg som en destination att uppleva året runt. Besöksnäringsinsatsen görs i samarbete med Visit Hornborgasjön, och har som mål att bidra till en hållbar destinationsutveckling där alla Hållbarhetsklivets principer beaktas. Till exempel arbetar vi med att undvika onödig belastning av känsliga platser med hänsyn till platsens bärighet. Fokus ligger också på produktutveckling och paketering i syfte att förädla Hornborgasjöns utbud under nuvarande säsonger. Vi vill vidare hitta nya reseanledningar som kan bidra till längre och nya säsonger samt fler robusta företag. 

 

Turistrådets insats

Turistrådet bidrar med stöd till både turistorganisationerna och besöksnäringsföretagen i området. Vi fungerar som bollplank när det gäller att hjälpa till med paketering av upplevelser och nya produkter riktade mot olika typer av målgrupper. Företagen får tips om hur de ska lyfta sina erbjudanden på ett säljbart och attraktivt sätt. Detta sker både genom personlig kontakt och via seminarier/webinarier.

 

Ansvarig projektledare hos Turistrådet Västsverige:

Sofia Lennström
031-818375
sofia.lennstrom@vastsverige.com 

Planerade kampanjer 2022

 

 

Höst vid Hornborgasjön

Kommunikationsperiod: 1 september – 6 november (tom höstlovet)

Kampanjperiod: 16 september - 9 oktober

Målgrupp och aktivering

Vi vänder oss till natur- och kulturintresserade personer som uppskattar enklare natur- och kulturupplevelser/aktiviteter och god lokal mat.

Aktiveringen sker genom en kampanjsida på www.visithornborgasjon.se som marknadsförs i sociala medier genom digital annonsering. Fokus kommer att ligga på att inspirera till att utforska området genom utflykter och road trips men även att locka till att övernatta hos de deltagande företagen.

Det övergripande syftet med kampanjen är att stärka kännedomen om Hornborgaområdet som en fantastisk plats att besöka under hösten som en del i att utveckla området till en plats att besöka året runt.


Vilka företag/organisationer kan delta i kampanjen?

De företag som kan delta gällande boende är västsvenska Hållbarhetsklivet-anslutna företag på Världen-nivå enligt Turistrådet Västsveriges Sverige-Norden-Världen-system. Företag på Norden-nivå är även synliga på inspirationssidorna.

Intressanta länkar

Kampanjsidorna kommer ligga under https://www.vastsverige.com/hornborgasjon

 


Hornborgasjön i transäsong

Kommunikationsperiod: Från första tranan fram till 30 april

Kampanjperiod: 12/3- 27/3 (och ev en andra del mitten april)     

 

Målgrupp och aktivering

Vi riktar oss främst till naturintresserade och aktiva par mellan 45-65 i huvudsak, men också till familjer och kompisgäng. Primärt görs insatsen mot västsvenskar eller personer i närliggande regioner som kan ta sig till Hornborgasjön inom två timmars resa. Beroende på pandemiläge vänder vi oss även till Danmark och norra Tyskland.

Vi har sedan många år tillbaka jobbat med att kapa besökstoppar och få besökarna att sprida sig över tid men även geografiskt på destinationen. Arbetet som har gjorts i samarbete mellan Visit Hornborgasjön, Länsstyrelsen och Turistrådet Västsverige ställdes på sin spets under pandemin då det var av stor vikt att undvika trängsel och få folk att hålla avstånd. Det blev mer av en informativ kommunikationsinsats än en traditionell kampanj. Även i år kommer vi jobba med att kapa besökstoppar och sprida besökarna i området för att undvika för stor belastning av Trandansen och för att skapa fler affärer för företagen på destinationen. I och med det jobbar vi med alla fyra av Hållbarhetsklivets principer.

Vi kommer fortsätta att använda det kommunikationsmaterial som togs fram under 2021 men vi kommer förädla informationen ytterligare för att inspirera besökarna att besöka Trandansen under de tider då det är färre besökare på plats, såsom morgonen och kvällen. Detta göras med hjälp av inspirerande kommunikation på hemsidan och sociala medier. Vi kommer aktivt att tillsammans med företagen ta fram produkter som skapar incitament till att bryta gamla mönster och att uppleva Trandansen på ett annorlunda sätt. Beroende på pandemiläget kommer vi jobba mer eller mindre med att få fler att övernatta på destinationen och på så sätt spendera mer pengar och bidra till den lokala ekonomin.

Då vi inte vet hur restriktionerna ser ut i mitten av mars kan insatserna ändras på kort varsel. Regelbundna och täta möten genomförs och ny och uppdaterad information angående transäsongen samlas på Naturum Hornborgasjöns sida: https://www.hornborga.com

https://www.hornborga.com

 

Vilka företag/organisationer kan delta i kampanjen?

Vi riktar oss till företag som finns i området kring Hornborgasjön och som dessutom befinner sig på Världen-nivå enligt Turistrådets Sverige-Norden-Världen-system. Kampanjen sker i samarbete med Visit Hornborgasjön. www.visithornborgasjon.se är den sajt dit trafiken drivs. De lokala turistorganisationerna (Falköping, Skara och Skövde) kommer även stötta upp med tranrelaterat material på sina egna webbplatser.

 

Intressanta länkar

Landningssida på vastsverige.com 

Portalsida, Visit Hornborgasjön

Portalsida, Visit Skaraborg

 

Senast genomförda kampanj

Information kommer.