({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Besöksnäringsinsats: Hornborgasjön

Fotograf: Roger Borgelid

Kort beskrivning av besöksnäringsinsatsen

 

 

Syfte

Med denna besöksnäringsinsats vill vi på ett hållbart sätt positionera Hornborgasjön och Skaraborg som en destination att uppleva året runt. Besöksnäringsinsatsen görs i samarbete med Visit Hornborgasjön, och har som mål att bidra till en hållbar destinationsutveckling där alla Hållbarhetsklivets principer beaktas. Till exempel arbetar vi med att undvika onödig belastning av känsliga platser med hänsyn till platsens bärkraft. Fokus ligger också på produktutveckling och paketering i syfte att förädla Hornborgasjöns utbud under nuvarande säsonger och för att få fler besökare att stanna längre. Vi vill vidare hitta nya reseanledningar som kan bidra till längre och nya säsonger samt fler robusta företag. 

 

Turistrådets insats

Turistrådet bidrar med stöd till både turistorganisationerna och besöksnäringsföretagen i området. Vi fungerar som bollplank när det gäller att hjälpa till med paketering av upplevelser och nya produkter riktade mot olika typer av målgrupper. Företagen får tips om hur de ska lyfta sina erbjudanden på ett säljbart och attraktivt sätt. Detta sker både genom personlig kontakt och via seminarier/webinarier.

 

Ansvarig projektledare hos Turistrådet Västsverige:

Sofia Lennström
031-818375
sofia.lennstrom@vastsverige.com 

Planerade kampanjer 2024

 

 

Hornborgasjön i transäsong

Kommunikationsperiod: Från första tranan fram till 30 april

Kampanjperiod: 23 februari-10 mars (boendedel), 11 mars-24 mars (inspirationsdel)

 

Målgrupp och aktivering

Vi riktar oss främst till naturintresserade och aktiva par mellan 30-65 , men också till familjer och kompisgäng. Primärt görs insatsen mot västsvenskar eller personer i närliggande regioner som kan ta sig till Hornborgasjön inom två timmars resa. 

Sedan flera år tillbaka har Visit Hornborgasjön och Länsstyrelsen Västra Götaland i samarbete med Turistrådet Västsverige arbetat för att kapa besökstoppar och få besökarna att sprida sig över tid och geografiskt på destinationen med hjälp av kommunikation. 

Syftet med kommunikationsinsatsen är att inspirera besökarna att besöka Trandansen under de tider då det är färre besökare på plats, såsom morgonen och kvällen. Detta göras med hjälp av inspirerande kommunikation på hemsidan och sociala medier. Vi kommer även att jobba aktivt tillsammans med företagen för att ta fram produkter som skapar incitament till att bryta gamla mönster och att uppleva Trandansen på ett annorlunda sätt.

Genom att få fler företag att erbjuda attraktiva paket ska vi locka fler till att övernatta på destinationen och på så sätt spendera mer pengar och bidra till den lokala ekonomin.


Vilka företag/organisationer kan delta i kampanjen?

Vi riktar oss till företag som finns i området kring Hornborgasjön och som dessutom befinner sig på Världen-nivå enligt Turistrådets Sverige-Norden-Världen-system. Kampanjen sker i samarbete med Visit Hornborgasjön. www.visithornborgasjon.se är den sajt dit trafiken drivs. De lokala turistorganisationerna (Falköping, Skara och Skövde) kommer även stötta upp med tranrelaterat material på sina egna webbplatser.

 

Intressanta länkar

Landningssida på vastsverige.com 

Portalsida, Visit Hornborgasjön

Portalsida, Visit Skaraborg

 

Kampanjrapport 2023

Kampanjresultat - Transäsongen 2023

 


Höst vid Hornborgasjön

Kommunikationsperiod: 1 september-6 november (till och med höstlovet)

Kampanjperiod: 5-29 september

Målgrupp och aktivering

Vi vänder oss till natur- och kulturintresserade personer som uppskattar enklare natur- och kulturupplevelser/aktiviteter och god lokal mat.

Aktiveringen sker genom en kampanjsida på www.visithornborgasjon.se som marknadsförs i sociala medier genom digital annonsering. Fokus kommer att ligga på att inspirera till att utforska området genom utflykter och road trips men även att locka till att övernatta hos de deltagande företagen.

Det övergripande syftet med kampanjen är att stärka kännedomen om Hornborgaområdet som en fantastisk plats att besöka under hösten som en del i att utveckla området till en plats att besöka året runt.


Vilka företag/organisationer kan delta i kampanjen?

De företag som kan delta gällande boende är västsvenska Hållbarhetsklivet-anslutna företag på Världen-nivå enligt Turistrådet Västsveriges Sverige-Norden-Världen-system. Företag på Norden-nivå är även synliga på inspirationssidorna. Kravet är att de är anslutna till Hållbarhetsklivet. 

Intressanta länkar

Kampanjsidorna kommer ligga under https://www.vastsverige.com/hornborgasjon

 

Kampanjrapport 2023

Exponering och resultat - Höst vid Hornborgasjön 2023