({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Vänner som fikar på en brygga

Besöksnäringsinsats: Konferenser

Fotograf: Ulf Svane Photography

Kort beskrivning av besöksnäringsinsatsen

 

 

Syfte

Turistrådet har ett aktivt samarbete med de besöksnäringsföretag i regionen som erbjuder konferensmöjligheter. Tanken med detta samarbete är att på olika sätt bidra till att generera bokningar under hela året. Majoriteten av insatserna görs vid tidpunkter på året då det är lite lägre beläggning. Om företagen kan öka sin beläggning även under lågsäsong finns en större möjlighet för dem att erbjuda sina anställda heltidsjobb, vilket skapar mer robusta verksamheter. En hållbarhetsfaktor är att man då förhoppningsvis kan locka exempelvis ungdomar kvar på sin hemort om de kan erbjudas heltids- istället för deltidsjobb.

 

Turistrådets insats

Två gånger per år anordnar vi också möten med de fem convention bureaus (läs mer om dessa här) som finns i vår region, närmare bestämt i Trollhättan, Borås, Skövde, Göteborg och Uddevalla. Här lyssnar vi tillsammans in marknaden för konferenser och kongresser i Västra Götalandsregionen.  Detta nätverk har utvecklats till ett starkt forum för samverkan som är bra för hela den västsvenska besöksnäringsbranschen.

På vastsverige.com finns också en Venue Finder där besökarna lätt genom urval kan få fram västsvenska konferensanläggningar utifrån ett antal olika parametrar.  

Västsveriges syns med olika flikar på eventsbranschens webbplats Event Effekt där Bohuslän, Västergötland och Dalsland presenteras på olika flikar. Dessutom medverkar Västsverige med annonsering och syns i ett antal av Event Effekts nyhetsbrev under december till maj. (https://eventeffect.se/destinationer/

 

Ansvarig projektledare hos Turistrådet Västsverige:

Jill Axelsson Pabst
031-818389
jill.axelsson@vastsverige.com

 

Kampanjer 2022

 

 

Konferenser i Västsverige

Kampanjperiod: 12 oktober-2 november

Vi kommer även annonsera mot den norska marknaden. 

 

Vilka företag/organisationer kan synas på webbplatsen?

För att kunna delta krävs att man som företag befinner sig på Norden- och Världennivå enligt Turistrådets Sverige-Norden-Världen-system, samt att man är ansluten till Hållbarhetsklivet. Dessutom ska man på sin hemsida ha med tydliga faktauppgifter på vilka konferensmöjligheter man erbjuder och pris kopplade till dessa, samt tydlig information om kontaktuppgifter. Det är också av stort värde om företagen kan lyfta fram någon eller några annorlunda konferensaktiviteter som vi kan sätta ”i skyltfönstret” marknadsföringsmässigt. För att kunna hjälpa alla potentiella gäster att hitta det som eftersöks och för att hjälpa varandra inom kampanjen uppmanar vi samtliga deltagande företag att ha en länk tillbaka till kampanjsidan på sin egen webbplats.

 

Intressanta länkar

Kampanjsida, Annorlunda konferenser i Västsverige 

Venue finder på vastsverige.com  

Kampanjmaterial för deltagande företag  

 

Senast genomförda kampanj 

Konferenskampanj Västsverige 2022 - exponering och resultat

 

Konferens i Bohuslän

Kampanjperiod: 20 september-11 oktober

Denna webbplats bygger på att få besökare att boka konferenser och mindre möten i Bohuslän under vinterperioden. https://www.vastsverige.com/bohuslan/motenibohuslan/

Vi har i många år arbetat med att locka bokare av mindre konferenser och möten till Bohuslän under vinterhalvåret, då bokningsnivån på hotellen är lägre. Redan 2016 samlade vi ett dussintal bohuslänska konferensanläggningar i kampanjen ”Vår bästa tid är nu”, som blev en stor framgång och som lade grunden för ett nätverk där företagarna samarbetar och rekommender varandra för att locka konferenser till hela destinationen Bohuslän istället för att konkurrera – något som också i förlängningen kan generera fler jobb och robustare företag.

 

Vilka företag/organisationer kan delta i kampanjen?

För att kunna delta krävs att man som företag befinner sig på Norden- eller Världen-nivå enligt Turistrådets Sverige-Norden-Världen-system, samt att man är ansluten till Hållbarhetsklivet. Dessutom ska man på sin hemsida ha med tydliga faktauppgifter på vilka konferensmöjligheter man erbjuder och pris kopplade till dessa samt tydlig information om kontaktuppgifter. Det är också av stort värde om företagen kan lyfta fram någon eller några annorlunda konferensaktiviteter som vi kan sätta ”i skyltfönstret” marknadsföringsmässigt. För att kunna hjälpa alla potentiella gäster att hitta det som eftersöks och för att hjälpa varandra inom kampanjen uppmanar vi samtliga deltagande företag att ha en länk tillbaka till kampanjsidan på sin egen webbplats. 


Intressanta länkar

Kampanjsida, Konferens i Bohuslän

Venue finder på vastsverige.com  

Kampanjmaterial för deltagande företag  

 

Senast genomförda kampanj

Konferenskampanj Bohuslän 2022 - exponering och resultat