({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

  • Pater Noster

    Besöksnäringsinsats: Konferenser

    Fotograf: Erik Nissen Johansen

Kort beskrivning av besöksnäringsinsatsen

 

 

Syfte

Turistrådet har ett aktivt samarbete med de besöksnäringsföretag i regionen som erbjuder konferensmöjligheter. Tanken med detta samarbete är att på olika sätt bidra till att generera bokningar under hela året. Majoriteten av insatserna görs vid tidpunkter på året då det är lite lägre beläggning. Om företagen kan öka sin beläggning även under lågsäsong finns en större möjlighet för dem att erbjuda sina anställda heltidsjobb, vilket skapar mer robusta verksamheter. En hållbarhetsfaktor är att man då förhoppningsvis kan locka exempelvis ungdomar kvar på sin hemort om de kan erbjudas heltids- istället för deltidsjobb.

Vi har i många år arbetat med att locka bokare av mindre konferenser och möten till Bohuslän under vinterhalvåret, då bokningsnivån på hotellen är lägre. Redan 2016 samlade vi ett dussintal bohuslänska konferensanläggningar i kampanjen ”Vår bästa tid är nu”, som blev en stor framgång och som lade grunden för ett nätverk där företagarna samarbetade och rekommenderade varandra för att locka konferenser till hela destinationen Bohuslän istället för att konkurrera – något som också i förlängningen kan generera fler jobb och robustare företag. Nätverket från ”Vår bästa tid är nu” har nu växt till att omfatta hela 27 konferensanläggningar. Gemensamt för dessa är att de alla var tidigt ute med att flytta delar av konferensaktiviteterna utomhus – något som är extra viktigt nu i pandemitider.

 

Turistrådets insats

Fyra gånger per år anordnar vi också möten med de fem convention bureaus (läs mer om dessa här) som finns i vår region, närmare bestämt i Trollhättan, Borås, Skövde, Göteborg och Uddevalla. Här lyssnar vi tillsammans in marknaden för konferenser och kongresser i Västra Götalandsregionen.  Detta nätverk har utvecklats till ett starkt forum för samverkan som är bra för hela den västsvenska besöksnäringsbranschen.

2017 tog Turistrådet fram en Venue finder, där besökarna via urval lätt kan få fram de konferensanläggningar som passar just deras möte. Just nu är vi mitt uppe i ett arbete om att utveckla och förbättra den ytterligare. Vi ser också över möjligheten att skapa en föreläsning om något som blivit en allt större del av konferensverksamheten sedan pandemin slog till – hybridmöten och digitala möten.

Turistrådet har bidragit med en plattform för samverkan, vilket har lett till goda relationer med konferensföretagen. Vi har anordnat mässor på Konserthuset i Göteborg där konferensköpare från hela Västsverige bjudits in och där konferensanläggningarna i vårt nätverk agerade utställare – något som föll mycket väl ut och genererade nya bokningar. Vid detta tillfälle bjöds också Bohusläns sex största besöksmål (Nordens Ark, Nordiska Akvarellmuseet, Havets Hus, Bohusläns museum, Kosterhavets nationalpark och Vitlycke museum) in för att visa upp sig och sitt utbud. 

Inom ramen för kampanjen ”Konferens i Bohuslän” – som är en vidareutveckling av ”Vår bästa tid är nu”, erbjuder vi företagen exponering på vastsverige.com som sedan länkar vidare till varje företag.

Ansvarig projektledare hos Turistrådet Västsverige:

Caroline Brügge
031-818341
caroline.brugge@vastsverige.com 

Planerade kampanjer 2021

 

 

Annorlunda konferenser i Västsverige

Kampanjperiod: 1 mars-1 april (inställd på grund av pandemin), 1 maj-20 maj (inställd på grund av pandemin) , 6 september-20 oktober

De två första aktiveringarna för året fick ställas in på grund av pandemin. Alla datum är preliminära och kan komma att anpassa efter vilka regler och restriktioner som gäller längre fram.

 

Målgrupp och aktivering

Tanken med kampanjen är att öka antalet bokningar av mindre möten och konferenser i Västsverige. Annorlunda Konferens i Västsverige vill också uppmuntra till att man inte bara bokar ett konferensrum för några timmar, utan även bokar någon form av konferensaktivitet.Målgruppen för kampanjen är kvinnor och män i åldern 35-60, boende i Västra Götaland, Värmland och Halland. Marknadsinsatserna sker dels genom annonser i sociala medier (Facebook, Instagram och LindedIn) och programmatiska displayannonser. 

Annonser i sociala medier (Facebook, Instagram och Linkedin) och så kallade programmatiska displayannonser (digitala annonser som köps via en automatiserad budgivning i realtid) ska driva besök till en kampanjsida på vastsverige.com. På kampanjsidan kan besökarna välja mellan sju olika tematiska tips på konferensaktiviteter (till exempel konferens på ett slott, laga mat tillsammans eller walk and talk). De tematiska undersidorna länkar i sin tur vidare till de deltagande företagens konferenssidor.

 

Vilka företag/organisationer kan delta i kampanjen?

För att kunna delta krävs att man som företag befinner sig på Norden & Världen-nivå enligt Turistrådets Sverige-Norden-Världen-system. Dessutom ska man på sin hemsida ha med tydliga faktauppgifter på vilka konferensmöjligheter man erbjuder och pris kopplade till dessa. Det är också av stort värde om företagen kan lyfta fram någon eller några annorlunda konferensaktiviteter som vi kan sätta ”i skyltfönstret” marknadsföringsmässigt. För att kunna hjälpa alla potentiella gäster att hitta det som eftersöks och för att hjälpa varandra inom kampanjen uppmanar vi samtliga deltagande företag att ha en länk tillbaka till kampanjsidan på sin egen webbplats.

 

Intressanta länkar

Kampanjsida, Annorlunda konferenser i Västsverige 

Venue finder på vastsverige.com  

Kampanjmaterial för deltagande företag  

 

Senast genomförda kampanj 

Annorlunda konferenser i Västsverige, hösten 2020 - Exponering och resultat (PDF)

Ord och begrepp - Digital marknadsföring

 

Konferens i Bohuslän

Kampanjperiod: 1 januari-1mars (inställd på grund av pandemin) 1 oktober-20 november

Den första aktiviteringen av kampanjen fick ställas in på grund av pandemin. Just nu planerar vi för att aktivera den andra delen med start 1 oktober, men vi kommer självklart att ta hänsyn till då rådande regler och restriktioner kring pandemin. 

 

Målgrupp och aktivering

Denna kampanj syftar till att få besökare att boka konferenser och mindre möten i Bohuslän under vinterperioden. Målgruppen är personer som arbetar i Västra Götaland och Karlstad, och som är mellan 35 och 60 år gamla. De deltagande företagens konferenserbjudande lyfts genom en kampanjsida på vastsverige.com/bohuslan, via Västsveriges sociala medier (Facebook/Instagram/LinkedIn). 

Annonserna i sociala medier ska driva besök till kampanjsidan på vastsverige.com/bohuslan, där besökarna kan välja mellan fyra olika tematiska tips på konferensaktiviteter – exempelvis ”Workshop vid havet” eller ”Teambuilding med salta vindare”. Dessa tematiska undersidor länkar i sin tur vidare till företagens egna konferenssidor, där bokning sker.

 

Vilka företag/organisationer kan delta i kampanjen?

För att kunna delta krävs att man som företag befinner sig på Världen-nivå enligt Turistrådets Sverige-Norden-Världen-system, samt att man har öppet hela vintern. Dessutom ska man på sin hemsida ha med tydliga faktauppgifter på vilka konferensmöjligheter man erbjuder och pris kopplade till dessa. Det är också av stort värde om företagen kan lyfta fram någon eller några annorlunda konferensaktiviteter som vi kan sätta ”i skyltfönstret” marknadsföringsmässigt. För att kunna hjälpa alla potentiella gäster att hitta det som eftersöks och för att hjälpa varandra inom kampanjen uppmanar vi samtliga deltagande företag att ha en länk till kampanjsidan på sin egen webbplats.

 

Intressanta länkar

Kampanjsida, Konferens i Bohuslän

Venue finder på vastsverige.com  

Kampanjmaterial för deltagande företag  

 

Senast genomförda kampanj

Kampanjen ”Konferens i Bohuslän” var planerad till den 14-30 oktober 2020 och 1 januari-1 mars 2021, men avbröts efter halva tiden när pandemins andravåg tog ordentligt fart i slutet av oktober. Därför finns inget rättvisande ”Exponering och resultat”-dokument att tillgå.

Kampanjbilaga från Göteborgs-Posten, hösten 2020 

Exempel på annonser (PDF)