({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Besöksnäringsinsats: Västsvenska trädgårdar

Fotograf: Monika Manowska

Kort beskrivning av besöksnäringsinsatsen

 

 

Syfte

Intresset för trädgård och trädgårdsturism växer och håller i sig. Säsongen för trädgårdsturism är lång, från maj – september och vår målsättning är att utveckla och marknadsföra trädgårdsturism med den brittiska trädgårdsturismen som inspirerande föregångare.

 

Turistrådets insats

Turistrådets roll är att affärsutveckla trädgårdsverksamheter utifrån Hållbarhetsklivet och kategoriseringssystemet Sverige-Norden Världen samt att marknadsföra dessa trädgårdar. Arbetet görs i samarbete med Föreningen Trädgårdsresan som rekryterar, företagsutvecklar och exponerar ett brett spektrum av trädgårdar från liten privatträdgård till stor besöksträdgård på sin sajt www.tradgardsresan.se. 

Genom Turistrådets insats inom trädgårdsturism utvecklar och profilerar vi Västsverige som en trädgårdsdestination, så att fler besökare hittar dessa besöksträdgårdar och på så sätt skapar förutsättning så att trädgårdsföretagarna blir robustare företag.

Ansvarig projektledare hos Turistrådet Västsverige:

Gunilla Davidsson
0706-57 76 46
gunilla.davidsson@vastsverige.com