({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
 • Hällekis Trädgård

  Besöksnäringsinsats: Västsvenska trädgårdar

  Fotograf: Monika Manowska

Kort beskrivning av besöksnäringsinsatsen

 

 

Syfte

Intresset för trädgård och trädgårdsturism växer och intresset håller i sig. Föreningen Trädgårdsresan som Turistrådet samarbetar med summerar medlemmarnas besökare till ca 4,5 miljoner för 2021. Säsongen för trädgårdsturism är lång, från maj – september och vår målsättning är att utveckla och marknadsföra trädgårdsturism med den brittiska trädgårdsturismen som inspirerande föregångare.

Kommunikationen anpassas utefter rådande pandemiläge.

 

Turistrådets insats

Turistrådet roll är att affärsutveckla trädgårdsverksamheter utifrån Hållbarhetsklivet och kategoriseringssystemet Sverige-Norden Världen samt att marknadsföra dessa trädgårdar. Arbetet görs i samarbete med Föreningen Trädgårdsresan som rekryterar, företagsutvecklar och exponerar ett brett spektrum av trädgårdar från liten privatträdgård till stor besöksträdgård på sin sajt www.tradgardsresan.se. 

Genom Turistrådets insats inom trädgårdsturism utvecklar och profilerar vi Västsverige som en trädgårdsdestination, så att fler besökare hittar dessa besöksträdgårdar och på så sätt skapar förutsättning så att trädgårdsföretagarna blir robustare företag.

Ansvarig projektledare hos Turistrådet Västsverige:

Gunilla Davidsson
031-818358
gunilla.davidsson@vastsverige.com 

Planerade kampanjer 2022

 


Västsvenska trädgårdar

Turistrådet Västsverige fortsätter att marknadsföra och profilera Västsverige som en attraktiv trädgårdsdestination. På portalsidan för trädgårdsturism lyfts det som aktuellt i säsong Trädgårdsupplevelser i Västsverige (vastsverige.com) som kvalitetssäkrade trädgårdar, länk till föreningen Trädgårdsresan, roadtrips, topplistor, evenemang, självplock av blommor, Meet The Locals, trädgårdskaféer och inspirerande artiklar.

Mindre privata trädgårdar inom trädgårdsresans medlemmar marknadsförs inom konceptet Meet The Locals. Idag finns 5 locals Trädgård - Meet The Locals.

Av trädgårdsresans medlemmar är det 16 som är kvalitetssäkrade för Turistrådets kommunikation och fler kommer att besökas och introduceras under 2022.  

För att göra trädgårdsturismen i Västsverige mer tydlig i sitt erbjudande skapar Turistrådet roadtrips och geografiska koncept. Ett koncept som framgångsrikt fungerade att kommunicera 2021 var ”Roadtrip till trädgårdar i Boråsregionen”. Ytterligare ett kommunikationskoncept som ska arbetas fram under 2022 är ”Walk and rail to gardens along Gotaleden" (3-19 juni)  som lyfter trädgårdar mellan Göteborgs och Alingsås längs med Gotaleden och järnvägen mellan de två städerna och ”slott, herrgård & trädgård i Skaraborg”. Dessa tre trädgårdskoncept kommer att kommuniceras i Turistrådets marknadskanaler och tas ut i kampanjer.

 

Målgrupp och aktivering

Generellt sett har trädgårdsturism en låg instegströskel och alla kan njuta av en vacker miljö oavsett intresse för trädgård. I Sverige är det är framförallt kvinnor 35 år och uppåt som är intresserade av trädgårdsturism men 2020 då covid kom så väcktes intresset även hos barnfamiljer och män i åldern 25-45 år. Ytterligare en målgrupp som trädde fram under 2020 är vandrare som vill kombinera vandring med trädgårdsbesök. Målgruppsanalysen baseras på information genom Trädgårdsresans medlemmar 2020.

Den utländska marknaden som prioriteras i kampanjarbete är Norge. Genom ägda kanaler kommunicerar Västsverige trädgårdsturism även för den danska, tyska och brittiska marknaden.

 

Vilka företag/turistorganisationer kan delta i kampanjen?

De trädgårdar som Turistrådet Västsverige lyfter i sin kommunikation är de som uppfyller minst Norden-nivå, har tillgänglighet i öppettider, visar intresse av samverkan och utveckling av trädgården som besöksmål, att trädgården drivs som ett företag eller är en hubb för besöksnäringsströmmar, att trädgården har en omgärdande infrastruktur, logistik, vana/ambition att ta emot besökare och är besökta av turistrådet. Antalet trädgårdar Turistrådet marknadsför växer organiskt och i dagsläget är det 16 av Trädgårdsresans 85 trädgårdar.

 • Hellekis Säteri & Trädgård, Kinnekulle
 • Handens Hus, Kinnekulle
 • Lilla Slottsträdgården Läckö Slott, Lidköping
 • Trädgårdsföreningen, Göteborg
 • Botaniska Trädgården, Göteborg
 • Jonsereds Trädgårdar, Partille
 • Gunnebo Slott och Trädgårdar; Mölndal
 • Nyhagens Trädgård och plantskola, Marks kommun
 • Björnhyltans Trädgård
 • Sundsby Säteri, Tjörns kommun
 • Sammels Lantgård & Trädgård, Härryda kommun
 • Kosters Trädgårdar, Strömstad
 • Växtrum i Lerum
 • Örtagården i Dals Rostock
 • Nolhaga Park, Alingsås
 • Alphems Arboretum, Falköpings

 

Intressanta länkar

Trädgårdsupplevelser i Västsverige (vastsverige.com)

Trädgårdsresan.se

Meet the Locals

 

Senast genomförda kampanj

Exponering och resultat 2021