({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

  • Hällekis Trädgård

    Besöksnäringsinsats: Västsvenska trädgårdar

    Fotograf: Monika Manowska

Kort beskrivning av besöksnäringsinsatsen

 

 

Syfte

Trädgårdsturism i Västsverige ökade med 40 procent under 2020 till att omfatta 4,2 miljoner besökare. Detta enligt en medlemsundersökning från Föreningen Trädgårdsresan. Trädgårdssäsongen sträcker sig från maj till september, och tillsammans med Föreningen Trädgårdsresan utvecklar och marknadsför vi västsvenska trädgårdar med brittisk trädgårdsturism som inspirerande föregångare. Kommunikationen justeras så klart efter pandemiläget.

 

Turistrådets insats

Turistrådet arbetar med affärsutveckling för och marknadsföring av västsvenska trädgårdsverksamheter utifrån vårt kategoriseringssystem Sverige-Norden-Världen. Föreningen Trädgårdsresan rekryterar, företagsutvecklar och exponerar ett brett spektrum av trädgårdar på sin webbplats www.tradgardsresan.se och i foldern med samma namn. Inom det gemensamma projektet Västsvenska trädgårdar utvecklar vi och profilerar Västsverige som trädgårdsdestination. Vi får fler besökare att hitta till besöksträdgårdar under hela trädgårdssäsongen, och stöttar så att trädgårdsföretagarna blir robustare näringsidkare.

Ansvarig projektledare hos Turistrådet Västsverige:

Gunilla Davidsson
031-818358
gunilla.davidsson@vastsverige.com 

Planerade kampanjer 2021

 

Västsvenska trädgådrar

Kampanjperiod: Huvudsakligen maj till september, men portalsidan på vastsverige.com är upplagd året runt.

 

Målgrupp och aktivering

Trädgårdsturism har generellt en låg instegströskel för alla, men hälften av besökarna är kvinnor från 35 år och uppåt. Pandemiåret 2020 gjorde att intresset för trädgård ökade även hos män mellan 25 och 45 samt hos barnfamiljer, enligt Förening Trädgårdsresan. Även vandrare som vill kombinera sin aktivitet med trädgårdsbesök är en stark målgrupp. I utlandet prioriteras Norge och Tyskland.

På webbplatsen lyfts besöksguiden Trädgårdsresan, bland annat genom kvalitetssäkrade topplistor över besöksträdgårdar. Vi bjuder också på kurerade rutter, tips om trädgårdsevenemang och kurser samt var man kan hitta självplock, för att nämna några exempel.

Trädgårdsresan lyfter också tillsammans med Turistrådets projekt Meet the Lcoals även mindre privata trädgårdar. Idag finns fem ”locals” bland Trädgårdsresans medlemmar och fler är på väg. Dessa har en egen portalsida på Meet the Locals webbplats: https://meetthelocals.se/sv/tradgard/

Under 2021 fortsätter vi att kvalitetssäkra trädgårdar och kurera innehåll för kommunikation. Vi arrangerar individuella influencer-resor och arbetar fram ett årshjul för trädgårdsturism kompplat till innehållsproduktion.

 

Vilka företag/turistorganisationer kan delta i kampanjen?

För att delta i Turistrådets kommunikation ska man uppfylla minst Norden-nivå enligt Sverige-Norden-Världen. Det är också viktigt att trädgården drivs som ett företag eller är en hubb för besöksnäringsströmmar, att den har en omgärdande infrastruktur och fungerande logistik. Man ska ha en vana eller ambition att ta emot besökare och vara besökta av Turistrådet. Turistrådet marknadsför idag 14 av Trädgårdsresans 78 trädgårdar, och antalet växer organiskt.

 

Intressanta länkar

Trädgårdsresan - webbplats

Meet the locals - trädgård

 

Senast genomförda kampanj

Ny kampanj