({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Amplifyphoto/ Markus Holm

Så kan du få stöd

Behöver du hjälp av stöd när coronaviruset påverkar din verksamhet? Visita, Almi Företagspartner, Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborgs Företagsakuten och många fler kan hjälpa dig.

Västra Götalandsregionen

Företagsjourer

Alla företag i Västra Götaland har en direkt ingång till akut företagsrådgivning via fyra samverkande delregionala företagsjourer. Rådgivarna är uppdaterade på statens stödpaket och regionala erbjudanden och lotsar företagen rätt. Via regionala företagsakuter och samarbeten med experter erbjuds också mer fördjupad affärsrådgivning för företag i kris. Rådgivningen organiseras via kommunalförbunden med stöd av Västra Götalandsregionen.

För företag i Göteborgsregionen:
Företagslotsen Extra och Företagsakuten, Business Region Göteborg

För företag i Fyrbordal (Trestad/Bohuslän/Dalsland):
Företagsakuten i Fyrbodal

För företag i Skaraborg:
Företagsakuten i Skaraborg

För företag i Boråsregionen/Sjuhärad:
Boråsregionen

 

Visita

Turistrådet rekommenderar dig som företagare att bli medlem i Visita om du inte redan är det Visita - bli medlem. Då får du tillgång till deras arbetsgivarguide och senast uppdaterade information kring vilka stödåtgärder som finns tillgängliga. Visita kan också hjälpa dig med det praktiska arbetet för att ta del av stödåtgärder. 

Visitas arbetsgivarguide

 

Almi Företagspartner

Almi har en företagsakut som du som företagare kan vända dig till för att få hjälp. Almi kommer nu att vara mer frikostiga med amorteringsfrihet för befintliga kunder. Almi kommer eventuellt  få tillgång till ökade medel för stödlikviditet. Man kan redan nu gå in på hemsidan och fylla i låneansökan.

Almi - stöd till företag i ekonomisk kris

 

Business Region Göteborg, Företagsakuten

BRG bemannar upp sin företagsakut med ytterligare fyra medarbetare från och med nu. Dessa kan du, inom Göteborgsregionen, vända dig till för att få praktisk hjälp med att ta del av regeringens stödåtgärder.

BRGs företagsakut