({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Glashus i Dalsland

Fotograf: Copenhagen Wilderness

Sammanställning av viktig information

Här hittar du information om regeringens krispaket, Tillväxtverkets åtgärder samt kommunikation från Skatteverket, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan och andra offentliga instanser.

Regeringens åtgärder

Här finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. 

Läs mer på regeringen.se 

 

Tillväxtverket

Information och stöd från Tillväxtverket, till exempel om korttidspermittering, som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid -19-utbrottet hittar du här 

Se film om vilka förberedelser du behöver göra innan du gör sin ansökan för korttidsarbete. Här ser du en film om hur du gör själva ansökan. 

verksamt.se samlas information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktiga för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset. 

 

Försäkringskassan

Läs om hur arbetsgivare kan få ersättning för sjuklönekostnader här

 

Skatteverket

Om möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter, ändrad preliminärskatt, avsättning i periodiseringsfond, tillfälliga anstånd och senarelagd deklaration kan du läsa här

 
Folkhälsomyndigheten 

Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten hittar du här 


Försäkringskassan 

Information från Försäkringskassan om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab hittar du här


Svenskt Näringsliv 

Här hittar du aktuell information från Svenskt Näringsliv