({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Två kockar

Fotograf: Madeleine Landley

Princip 4 - Fler jobb och jobb som går att leva på

En av besöksnäringens viktigaste funktioner är den som jobbmotor - detta samtidigt som branschen lider av personalbrist. Att arbeta inom besöksnäringen är en bra inkörsport till arbetslivet både för ungdomar och för personer med utländsk bakgrund.

På många ställen är besöksnäringen helt avgörande för sysselsättningen och ekonomin. De varierade säsongerna gör dock att det är svårt att erbuda heltidsanställningar. Tilllsammans med anställningsvillkor och arbetets förutsättningar gör detta att besöknsnäringen som bransch har svårt att attrahera och behålla personal. 

Framkomliga vägar för att generera fler jobb och fler som vill ha anställning

  • Genomför insatser som skapar efterfrågan när och där det inte är fullt. 
  • Sätt fokus på ökad lönsamhet. 
  • Sträva efter utökad samverkani syfte att skapa fler heltidstjänster. 
  • Skapa attraktiva arbetsplatser med goda villkor.