({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Höstlov i Alingsås

Fotograf: Jonas Ingman

Om projektet Krisstöd Västsverige

Besöksnäringen var en av de branscher som drabbades hårdast av pandemin. Syftet med Krisstöd Västsverige var att bidra till att hjälpa besöksnäringsföretag igenom krisen och ökar deras möjligheter att stå stärkta vid projektets slut.

Inom projektet erbjöds företag möjlighet att under 2021-2023 söka investeringsstöd och ekonomiskt stöd till utvecklingsinsatser. Den totala budgeten för detta stöd var ca 7 miljoner. Under projektet genomfördes 74 investeringar och utbildningsinsatser av 54 olika företag. Insatserna har omfattat allt från investeringar i glashus, båtar och konferensrum till utveckling av hemsidor och hållbarhetsrådgivning.

Alla beviljade insatsen har en tydlig koppling till hållbarhet och bidra därmed till att ytterligare stärka Västsveriges position som en hållbar destination samtidigt som det enskilda företaget blir mera hållbart och därmed bättre rustat att möta framtida utmaningar.

Projektet har också arbetat med destinationsutvecklande insatser genom att Turistrådet Västsverige tillsammans med Förvaltningen för Kulturutveckling har bedrivit utvecklingsinsatser för att stärka den västsvenska besöksnäringen.

De destinationsutvecklande insatserna har bestått av två delar.

  • Rådgivning inom kvalitet och hållbarhet till besöksnäringsverksamheter.
  • Affärsutvecklingsinsatser genom samverkan mellan destinationens aktörer.

Turistrådet har ansvarat för arbetet med de kommersiella verksamheterna. Förvaltningen för Kulturutveckling har arbetat med rådgivning till de ideella aktörerna. Totalt har ca 60 företag varit engagerade i projektet och utvecklat produkter inom cykling, vandring och kultur. 75 företag har också fått rådgivning inom kvalitet och hållbarhet.

Västsverige högt ansett inom hållbar turism

I en internationell jämförelse är Västsverige högt ansett inom hållbar turism. Inom projektet har vi dragit nytta av denna starka position och utvecklat den västsvenska besöksnäringen med utgångspunkt i social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet.

Projektet har baserats på Turistrådets initiativ; Hållbarhetsklivet.

Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och privata aktörer agerar med gemensam kraft för att ställa om till ett hållbart samhälle och utgår från fyra grundläggande principer som är styrande för Hållbarhetsklivet:

1.Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt

2.Bra för både boende och besökare

3.Fler besökare när och där det inte är fullt

4.Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter