({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Cykling vid Kronocamping

Fotograf: Daniel Werjefelt

Så når vi ut i Nederländerna och Belgien

Nederländerna är en marknad som har vuxit rejält för Västsverige de senaste åren. Under 2022 kom hela 137 000 gästnätter i Västsverige härifrån, en ökning med 39 procent sedan 2019. Delar av marknadsbearbetningen mot Nederländerna hänger samman med den som görs i den flamländsktalande delen av Belgien.

Kampanjer och webb

Arbetet i Nederländerna riktas mot olika målgrupper under olika delar av året. Till exempel finns en lämplig period för västsvenska företag att locka nederländska besökare i samband med det tvåveckorslov som skolorna där har från slutet av april till början av maj. Därför aktiverar Turistrådet en majlovskampanj i Nederländerna den 7-28 februari. Genom att starta denna så pass tidigt kan de barnfamiljer som är skollovslediga få upp ögonen för de västsvenska aktörer som har öppet tidigt på säsongen och som har ett utbud som passar barnfamiljer.

I den andra fasen av kampanjen (1-22 mars) breddas kommunikationen och fokus riktas på naturintresserade som gärna vill vandra, cykla och paddla men också uppleva lokal mat och kultur. Detta görs bland annat genom annonser på Facebook och Instagram som driver trafik till kampanjsidor på den nederländska delen av vastsverige.com. På westzweden.com lyfts också andra reseanledningar samt information om olika boendeformer och hur man reser till och inom Västsverige.

Den nederländska webbplatsen startades 2022 och uppdateras fortlöpande. Under 2022 fick westzweden.com 57 000 besök. Förutom att trafiken drivs från kampanjerna så arbetar Turistrådet också löpande med sökmotormarknadsföring (SEM) – ett sätt att med betala annonser i sökmotorer nå fler besökare.

 

Mediesamarbeten

Förutom annonsering på Facebook och Instagram genomförs också samarbeten med magasinen Kek-Mama (når familjer) och  Plusonline (når målgruppen 55+) samt den stora dagstidningen Volkskrant (som når en bredare målgrupp). I dessa publikationer publiceras specialskrivna artiklar som på ett konkret sätt lyfter olika reseanledningar i Västsverige. För att dra läsare till dessa artiklar sker annonseringen på dessa publikationers onlineversioner, som målgruppen läser och känner igen.

 

Influencers

I samband med kampanjen så lyfts även material som influencers skapat i form av publicerade bloggar med texter och bilder från deras resor i Västsverige. Bland exemplen finns  Lady Lemonade (fokus på familjemålgruppen),  och the Hike och Naturescanner (vandringsfokus) och populära Bijzonder Plekje, som har publicerat mycket material på sin blogg från rundresor i Västsverige.

 

Researrangörer

Turistrådet har också ett nära samarbete med researrangörer i Nederländerna och Belgien. Detta för att komma närmare själva bokningen och på så sätt kunna matcha ihop västsvenska företag med researrangörerna. En arrangör som fokuserar på lovperioder mot familjer är Scandinavian Summer
För att komma närmare bokningen, så arbetar vi parallellt med att matcha företag i Västsverige med researrangörer i Nederländerna och Belgien. En arrangör värd att nämnas är Scandinavian Summersports, som fokuserar på lovperioder till familjemålgruppen.

 

Journalister

Vi kommer fortsatt att bjuda in journalister från Nederländerna både till individuella och gruppresor. Exempelvis kommer Kek-Mama på besök i maj, för att skriva om att besöka Västsverige under majlovet. Även vandringsmagasinet Wandel Magazine kommer hit under 2023.

Vill du veta mer om den nederländska marknaden och de olika målgrupperna? Gå gärna vidare till Visit Swedens kunskapsbank, som är späckad med bra information. 

 

Belgien

I Belgien riktas arbetet mot den flamländsktalande delen av Belgien. Den nederländska webbplatsen westzweden.com används även här som landningssida för marknadsaktiver. I Belgien fokuserar vi utöver pressbesök och researrangörssamarbete främst på att bearbeta media med ett flamländskt pressnyhetsbrev som går ut varannan månad.