({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Så når vi ut

Fotograf: Jonas Ingman

Turistrådets marknadsföringskanaler

 


Marknadsföringen av Västsverige - så når vi ut

Turistrådet fokuserar på riktade marknadsföringsinsatser mot målgrupper på hemmamarknaden och på närmarknader i Europa, då detta är mest hållbart såväl ekologiskt som ekonomiskt. De närmarknader som vi prioriterar är Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Frankrike. 

Vi riktar oss till de målgrupper som bidrar till den lokala ekonomin genom konsumtion på plats och som därmed skapar arbetstillfällen. Det är viktigt att nå målgrupperna när de söker inspiration eller när de börjar leta efter en resa. Våra kanaler och vårt marknadsföringsarbete ska samspela och synkas med företagen i besöksnäringen i Västsverige. Vi strävar efter att Västsveriges utbud ska ha bästa möjliga placering vid sökning i sökmotorer och finnas på de plattformar där våra prioriterade målgrupper befinner sig, både i egna och i andras kanaler.

Läs mer om hur vi arbetar med insatser mot våra prioriterade marknaderna här nedanför. 

Vastsverige.com är navet i all vår kommunikation

Vastsverige.com har över 8,8 miljoner besök per år och är navet i vår kommunikation. Här samlar vi Västsveriges utbud. Trafiken från de flesta av våra marknadsföringsaktiviteter drivs hit. Kampanjsidor och övrigt innehåll länkar i sin tur vidare till relevanta företag och produkter, för mer detaljerad information och bokningsmöjligheter. Nästan alla av Västsveriges 49 kommuner är en del av vastsverige.com och webbplatsen finns på svenska, norska, danska, engelska, tyska, nederländska och franska

Digital och analog annonsering

Genom att vi i huvudsak använder oss av digital marknadsföring kan vi tydligt segmentera
vår kommunikation och få goda uppföljningsmöjligheter. Vi gör bland annat löpande sökordsannonsering på flera olika marknader. Trafiken från den digitala annonseringen drivs till kampanjsidor på vastverige.com. I vissa sammanhang genomför vi även analog annonsering.

 

Våra sociala kanaler

Genom våra sociala kanaler kommunicerar vi med våra målgrupper på ett snabbt och enkelt sätt. Det ger oss möjlighet att skapa engagemang och dialog med följarna. Genom organiska inlägg (icke betalda) och köpt annonsering, når vi både befintliga och nya målgrupper samt får löpande nya följare. Exempelvis lyfter vi innehåll och företag i våra kampanjer på ett inspirerande sätt.

Destinationen Västsverige finns på Facebook på svenska och engelska och på Instagram svenska och engelska. Vi driver även Facebook för Bohuslän och Instagram för Smaka på Västsverige.

På vår Youtubekanal VastsverigeTV samlar vi både egenproducerade filmer och filmer som tas fram tillsammans influencers och andra innehållsskapare. 

Som företag använder sig Turistrådet Västsverige av separata Facebook- och LinkedIn-kanaler för kommunikation med intressenter. 

Nyhetsbrev

Vi ger ut nyhetsbrev riktade mot både företag i branschen och våra besökare. Vi ger även ut ett engelskt nyhetsbrev riktat till internationell media och researrangörer med intresse för Västsverige. På denna samlingssida kan du läsa mer om nyhetsbreven och anmäla dig som prenumerant.

 

Journalister

Att bjuda in journalister som skriver redaktionella artiklar om Västsverige är både ett trovärdigt och kostnadseffektivt sätt att nå våra målgrupper. Vi bjuder löpande in journalister från våra prioriterade marknader och skapar skräddasydda program som ligger i linje med våra utvecklingssinsatser och varumärket Västsverige. Resereportagen ska inspirera läsarna att uppleva mer, stanna längre och uppleva platser på tidpunkter på året när det inte redan är fullt. 

Researrangörer

Att samverka med researrangörer hjälper oss att styra resandet till platser och tidpunkter då det inte är fullt. Förutom att vi kan nå mer specifika och köpstarka målgrupper, drar vi nytta av researrangörernas marknadsföringsinsatser.

Influencers

Genom samverkan med så kallade influencers kan vi synas i deras, ofta ganska stora marknadsföringskanaler och nå deras lojala följare. Influencers är ofta duktiga på att skapa bra material i form av bilder, filmer och texter.

Evenemang

Genom att stötta mindre och lokala evenemang inom våra prioriterade insatser, kan vi styra besökare till platser och perioder där det inte är fullt. Genom att synas i samband med större evenemang, når vi våra målgrupper via deras stora kanaler.

Samarbetspartners

I vårt marknadsföringsarbete samverkar vi både med besöksnäringsföretag och turistorganisationer i Västsverige. För att nå våra målgrupper internationellt samverkar vi bland annat med Visit Sweden (Sveriges marknadsföringsbolag), transportörer och researrangörer. 

Film: Västsverige i media