({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Idåsens naturreservat
Gräfsnäs

Ett ödetorp insprängt i skogen på Risvedens högsta punkt

Ödetorpet Idåsen med sina små åkrar och lövdungar ligger vackert insprängt i barrskogen. Stenmurar och rösen väcker minnen från den odling som pågick fram till 1930-talet.

Här finns också Risvedens högsta punkt, 201 meter över havet, från vilken man förr hade en storslagen utsikt över sjön Anten och i fjärran Billingen och Kinnekulle. Skogsplantering skymmer numera sikten, men Idåsen är fortfarande ett av de mer välbesökta områdena i Risveden.

Torpmiljö

Husgrunder och en liten lada finns kvar, jämte odlingsrösen och gärdesgårdar. Platsen har varit bebodd sedan 1647. Torpmiljön karaktäriseras av öppna åkrar som växlar med lövdungar av ek, hassel och enstaka askar, bokar och oxlar. Kring den gamla husgrunden växer syrén och spirea. Den öppna marken sköts som ängsmark och slås varje sommar.

Friluftsliv

Idåsen är ett populärt utflyktsmål. Ladan används som raststuga. Där finns en informationsskylt och ett vedförråd. Härifrån utgår en vacker stig söderut mot Strömliden. Det är också nära till motionsspåret runt Skansasjön.

Kontaktinformation

Västkuststiftelsen


Telefon: +46 3140 29 81


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida