({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Kvarnsjöns naturreservat
Alingsås

En ö av gammelskog i ett landskap av skogsbruk

Skogen runt Kvarnsjön är gammal. Det ser vi på tallarna. Några av träden har säkerligen hunnit fylla 150 år. Kanske med råge.

Det finns gott om blåbär i barrskogen. Och lingon runt tallarna. Andra karaktärsarter är björkpyrola, klotpyrola och tallört. I den gamla, relativt ljusa tallskogen växer även ryl.

Här finns en hel del döda träd. Några med perfekta bohål för en del fågelarter.

Runt själva sjön finns det en stig på cirka 1,5 km. Det finns också många andra stigar i området som bland annat går till Dammsjön norr om Kvarnsjön. Här finns gott om möjligheter att hitta din egen favoritslinga.

Du tar dig enklast till området med stadsbuss 1 eller 11 från centrum och hoppar av vid Kvarnbacken.

Kontaktinformation

Alingsås kommun


Telefon: +46


Hemsida: Till hemsida