({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Maud Eklöf

Tre Knallar
Lerum

Njut av en tur i det fina Härskogsområdet som är en del av den gröna kil som startar i Delsjöområdet och är av riksdagen klassat som Riksintresse för friluftliv Leden Tre Knallar har fått sitt namn av att den passerar tre höjder i skogsområdet mellan Härskogsvägen och Lilla Härsjön.

Leden följer sedan sjökanten och du kommer upp på Kokullen, som är den första av de tre höjderna. Här är det fin utsikt över Lilla Härsjön. Leden fortsätter utefter sjön och på en liten udde finns en jättegryta.

Nästa kulle är Meteberget där det också finns ett fritidshus. Leden får sedan under några 100m ett grusunderlag.

Strax före Härsjönäs viker leden av uppför det högsta berget, Höga Kullen. Växtligheten gör att utsikten på toppen är begränsad. Leden nedför berget är på något ställe brant och lite hal vid våt väderlek.

Nere från berget får leden grusunderlag hela vägen tillbaka till Härskogens par-kering. Du passerar resterna av torpet Hägnan och Tåskogatjärn. Upp mot parkeringsplatsen följer leden elljusspåret.

Härskogen

Härskogen är ett mycket gammalt gårdsområde. Resterna av själva gården finns norr om den friluftsgård som finns idag. Frilufsgården byggdes på 1930-talet och var ett omtyckt utflyktsmål för Göte-borgare. På senare år har gården haft olika användningsområden. På södra sidan av parkeringen finns Lerums SOKs klubb-stuga.

Vindskydd.
På udden finns ett fint vindskydd med eldstad.

Torp

Som en del av gården Härskogen fanns några torp i området mellan Härsjöarna. Det som syns idag är bl.a. resterna av en jordkällare och flera stenrösen.

Lilla Härsjön

I Lilla Härsjön hittar du de vanliga insjö-fiskarna och du kan höra storlommens ödsliga läte. Vid sjöns utlopp finns en regleringslucka. Utloppsbäcken är stensatt så någon form av vattenverksamhet har sannolikt funnits här. Sjön ingår i Stora Härsjöns fiskevårdsområde.

Kokullen.

Fin utsikt över Lilla Härsjön.

Jättegryta
Vid sjökanten finns en s.k. jättegryta. Ute på stenhällarna finns en fin rastplats.

Härsjönäs

Härsjönäs är en gård som byggdes upp under första halvan av 1800-talet. Själva huset byggdes på 1840-talet. De som bodde här kring år1900 ägnade sig åt trähus-fabrikation. I början på 1900-talet hyrde man ut del av huset för skolverksamhet. Under andra halvan 1900-talet övergick gården till att vara föreningsgård. Den drivs idag av Friluftsfrämjandets distrikt.
Här finns möjligheter till bad och vid stranden finns ett vindskydd som ägas av friluftsfrämjandet.

Hägnan

Hägnan var ursprungligen ett torpställe men kom att bli bostad för en köpman en bit in på 1900-talet. Ägaren flyttade hit ett trevånings-hus. Huset brann ner i början av 1940-talet.

 

Tåskogen och Tåskogatjärn.
Tjärnen är en typisk skogstjärn där du kan se knipa och gräsand. På andra sidan tjärnen finns gården Tåskogen som är byggnader från 1910-talet. Idag används det som fritidsboende.

 

Kollektivtrafik: Det finns ingen kollektivtrafik till Härskogen.

Allemansrätt:

Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för djur- och växtliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

Tänk på att inte störa eller förstöra.

  • Elda bara på de iordningställda eldplatserna. När det är torrt kan det vara eldningsförbud.
  • Det är tillåtet att cykla men cyklandet får inte skada naturen. Cykla inte när det är blött i markerna.
  • Ta med ditt skräp hem. Att skräpa ned är förbjudet.
  • Du får inte bryta grenar från levande träd och buskar.
  • Motorfordon är enligt lag förbjudet att köra i naturen.
  • Undvik att vara i naturen första älgjaktsveckan i oktober.
  • För fiske måste du ha giltigt fiskekort.

Källor: Material från Lerums kommun, Skallsjö hembygdsförening, Lerums bygdegille, boende och markägare utefter leden.

Sammanställt av Olle Adolfsson, Lerums SOK
Foton: Olle Adolfsson

 

 

 

 

Fakta om leden

Längd:

 

Tre Knallar    3 km (Leden är markerad med blå färg)

Ungefärlig tid:

Markering:

Leden är markerad med blå färg

Svårighetsgrad:

Leden är förutom höjdskillnaderna lite svår att gå. Det är stenigt och mycket rötter på flera avsnitt utmed leden.

Start och mål:

Från Härskogens parkeringsplats vandrar du över Härskogsvägen och ännu en parkeringsplats ned mot Lilla Härsjön.

Hitta hit:

Karta:

Fotograf: Olle Adolfsson

Kontaktinformation


Telefon: +46