({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Anna Söderman

Kalvö skärgård naturreservat
Mariestad

Skärgård norr om Torsö

Kalvö skärgård ligger norr om Torsö, norr om Mariestad. Öarna är låga och till stor del består de av kala hällmarker.

Kalvö skärgårds naturreservat omfattar 2162 hektar och bildades år 1986. Skogsbestånden domineras av mager tallskog som i vindutsatta lägen formats till s.k. martallar. Inslag av björk och asp finns särskilt i strandskogarna. Inom området finns fågelskyddsområden där det är förbjudet att gå i land under delar av året.

Du är välkommen att besöka naturvårdsområdet Kalvö skärgård men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra upp eld
  • framföra motordrivet fordon
  • förtöja båt mer än tre dygn på samma plats
  • på ett störande sätt använda radio eller musikanläggning
  • färdas eller uppehålla sig inom fågelskyddsområden årligen under tiden 1 april-31 juli
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
  • plantera ut växt- eller djurart
  • samla in insekter, lavar eller mossor

Att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada stående träd och buskar är straffbart.

Kontaktinformation

Länsstyrelsen Västra Götaland


Telefon: +46 10 224 40 00


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida