({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Kattunga kyrkoruin
Björketorp

Rejäla kyrkomurar från 1100-talet

Det sägs att en man från Kattunga tog tjänst som soldat hos kejsaren i Konstantinopel, nuvarande Istanbul. På plats övertygades han av Kristendomen och när det var dags att resa hem till Kattunga igen lät han bygga en kyrka för att utöva sin tro. Här, på ett högt läge med fantastisk utsikt över Viskans dalgång, tog sedan den första kristna kyrkan inom flera mils avstånd form. De tjocka, rejäla murarna står kvar än i dag.

Kattunga Kyrka byggdes i slutet av 1000-talet och blev då den enda kristna kyrkan inom ett mycket stort område som sträckte sig över stora delar av Sjuhärad. Hit reste kristna flera mil för att få möta Gud. Folk från Göteborg, södra Västergötland, Halland och Bohuslän tog sig till kyrkan någon gång per år för att behålla sin rätt till "stolarum" i kyrkan. På gården Kyrkäng fanns en hage där hästarna fick gå under gudstjänsten, den hagen kallas därför "Göteborgsängen".

I början av 1800-talet lät man kyrkan förfalla. Det var framförallt fattigdom som gjorde det svårt att hålla kyrkan igång i ett dugligt skick. Den sista gudstjänsten hölls 1826 och det skulle dock dröja över 30 år innan man påbörjade en rivning av den. Som synes genomfördes aldrig rivningen helt. När rivningen påbörjats skadades en man så svårt att han avled av blodförgiftning. Kort därefter dog även kyrkoherden och då vågade ingen fortsätta med rivningen. Man trodde därför att det vilade en förbannelse över kyrkan. Kanske är det just därför som det aldrig har skett några utgrävningar på platsen?