({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Gert Olsson

Ramhultafallet
Sätila

Ett uppskattat utflyktsmål

Naturreservatet sträcker sig drygt 1,2 kilometer längs sjön Lygnerns nordvästsida. Vid vattenfallets fot ligger lämningar efter en gammal kvarn.

Naturreservaten Ramhultafallet och Årenäs-Tostekulla lövskogar ligger utmed Lygnerns nordvästra och norra strand. Det är en härlig och minnevärd upplevelse att ställa sig intill det över 50 meter höga fallet, låta sig insvepas av det mäktiga bruset och känna vattenstänken mot huden.

Marken är starkt kuperad och bitvis svårtillgänglig. Här finns tvärbranta stup och sluttningar ned mot Lygnern. I den norra delen av naturreservatet är det lite mindre brant och här finns det en gammal inäga med en igenväxande övergiven åker och en höjd med vidkroniga ekar. I naturreservatet finns även fornlämningar i form av två stensättningar.

Kontaktinformation


Telefon: +46