({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
bra mat

EU-projekt

BRA MAT LÄNGS E6 2.0

“Bra mat längs E6 2.0” har föregåtts av en förstudie 2018 som syftade till att undersöka möjligheten att erbjuda resenärer ett lokalproducerat, näringsrikt och effektivt matalternativ till resenärer på väg längs E6. Detta med anknytning till också matens ursprung och den lokala platsen.

Förstudiens slutsatser har möjliggjort ytterligare ett planeringsprojekt finansierat av LEADER, som syftar till att under 2020 ta fram alla konkreta förutsättningar och underlag för en potentiell etablering av en lösning med serveringsmoduler och ett centralt kök - för alla människor på väg. Landskapet har en given plats och turisten ska få en lokal upplevelse.

Målet är en lokalt anknuten, hälsosam och klimatsmart “snabbmats kedja” med stöd av ny teknik och framtidstro. Det ska generera i en förändring av matlandskapet och hjälpa människor på väg till ett hälsosammare liv.

Projektansökan (PDF-fil) >>