({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Hållbar Kunskapsturism
Sotenäs

Om Hållbar Kunskapsturism

Hållbar kunskapsturism har utvecklats då allt fler efterfrågar studiebesök hos aktörer i Sotenäs kommun som arbetar med hållbarhet och symbios. Främst från september till maj finns möjligheten att boka in sig på studiebesöken.

Sotenäs kommun är känd för sin vackra skärgård och mysiga kustsamhällen, vilket lockar många besökare. Något som de flesta av dessa besökare inte känner till är att Sotenäs har ett av Sveriges mest hållbara industrikluster som arbetar med Symbios.

Kommunen arbetar med en avdelning som heter Sotenäs Symbioscentrum, vilket är en aktiv mötesplats och ett kunskapscenter som genom industriell och social symbios skapar förutsättningar för nya gröna arbetstillfällen och ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle. Sotenäs Symbioscentrum samarbetar med företag i kommunen men också med en mängd olika organisationer inom forskning, näringsliv, offentliga organisationer samt samarbeten över nationsgränserna för att ta in inspiration och även sprida kunskap.

Kommunen i nära samarbete med flera organisationer driver också Sveriges första och enda Marina Återvinningscentral där fiskeredskap samlas in nationellt för att sorteras och återvinnas. Med den kunskap som inhämtas deltar Marina Återvinningscentralen i projekt där det kommuniceras till myndigheter så att de får en praktisk bild av problematiken kring uttjänta fiskeredskap. Kunskapen tas vidare i olika innovationsprojekt för att påskynda omställningen för ett friskare hav.

Anslutna besöksmål

I paketeringen av Hållbar kunskapsturism finns flera företag och organisationer i Sotenäs som bedriver hållbar kunskap. Det erbjuds aktiviteter, studiebesök och föreläsningar, både digitalt och fysiskt.

Företag och organisationer som är med:

Sotenäs Symbioscentrum (vastsverige.com)

Sotenäs Marina Återvinningscentral (vastsverige.com)

FF Norden/Smögens Nät

Catxalot

Klevs Gård

Siv Henningstad

Smögenbryggarn

Nordens Ark

Information och bokning

Vill du veta mer om Hållbar kunskapsturism och dess besöksmål?
Kontakta Micael.Gustafsson@sotenas.se

Är du också en aktör i Sotenäs som vill vara med i paketeringen av Hållbar kunskapsturism? Fyll i något av nedan formulär:

Aktörer som har aktiviteter eller kan erbjuda studiebesök: formulär aktivitet

Boendeanläggningar, restauranger och dagsturer som vill organisera och administrera aktiviteter och/eller studiebesök: formulär admin

Kontakta Micael.Gustafsson@sotenas.se för mer information!

Kontaktinformation

Sotenäs Symbioscentrum

Hagabergs Industrigata 1

456 31 Kungshamn


Telefon: +46 (0)523 66 40 00


E-post: info@sotenas.se

Hemsida: symbioscentrum.se/