({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Hand med blåbär

Fotograf: Anna Hållams

Så gjordes Day of Adventure så hållbar som möjligt – 11 tips

Visit Sweden har definierat ett nationellt kommunikationsmål som går ut på att Sverige efter 2019 ska vara en av de tre främsta hållbara naturdestinationerna för målgruppen. För att nå dit vill man stärka Sveriges position inom hållbar naturturism och inspirera målgruppen till att se Sverige som en hållbar destination. Det ska dessutom vara enkelt för målgruppen att planera och boka naturupplevelser i Sverige.

Inför Adventure Travel World Summit 2019 presenterade Turistrådet ett antal tips för hur de västsvenska Day of Adventure-företagen skulle kunna göra sina upplevelser så hållbara som möjligt: 

 1. Börja alltid med samma fråga till dig själv: ”Behövs det här?”
 2. Uppmuntra till hållbart resande.
 3. Skräpa inte ner i naturen.
 4. Begränsa användandet av tryckt material.
 5. Ge besökarna möjlighet att avstå goodie bags.
 6. Berätta var återvinningskärl för matavfall finns.
 7. Undvik att använda engångsartiklar av plast.  
 8. Uppmuntra gästen att vara sparsam när det gäller energi- och vattenanvändning.
 9. Informera om eventuella natur- och kulturvärden kopplade till produkten eller resmålet, och se till att guider/ledare har goda kunskaper om det samma.
 10. Använder du miljövänliga transporter? Låt gästen veta det i så fall.
 11. Använd i så stor mån som möjligt lokala råvaror. För fler tips om hållbarhet kring mat – se denna artikel. 

Sverige – ett föregångsland inom hållbarhet

Utöver dessa mer handfasta tips kan Day of Adventure också vara ett utmärkt tillfälle att berätta om Sverige som ett föregångsland i hållbarhetsfrågor – låt oss kalla detta för ”Sverige har…”. Här följer några exempel kring detta som kan vara värda att lyfta i samband med Day of Adventure.

 • Sverige har rent vatten i sjöar och hav. Våra miljökrav, avlopp och goda vattenrening gör att vi i stort sett i hela landet kan dricka vattnet som rinner i våra vattendrag.
 • Sverige har ett bra återvinningssystem som möjliggör att vi tar hand om plaster på ett relativt hållbart sätt.
 • Sverige har Naturvårdsverket – ett statligt verk som styr upp och värnar om naturen.
 • Sverige har allemansrätten. Alla människor har rätt att färdas över privat mark i naturen, att tillfälligt uppehålla sig där, och till exempel plocka bär, svamp och andra växter. Med allemansrätten följer krav på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor. En del av allemansrätten är att man har organiserad verksamhet i naturen. Läs mer här.
 • Sverige har massor av goda initiativ kring hållbarhet – prata gärna om strandstädning, Håll Sverige rent med mera.