({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Besöksnäringsinsats: Golfa i Västsverige

Kort beskrivning av besöksnäringsinsatsen

 

 

Syfte

Syftet med denna besöksnäringsinsats är att skapa kännedom om Västsverige som golfdestiantion, och därigenom öka antalet gäster på de anläggningar som erbjuder golfpaket. Tanken är att genom att aktivera kampanjer när och där det inte är fullt få fler att boka golfpaket utanför högsäsong. 

Turistrådets insats

Besöksnäringsinsatsen kring golf är fortfarande i sin linda. Tidigare syntes endast golfbanor och boenden intill golfbanor. Nu har vi gjort en inventering bland västsvenska besöksnäringsaktörer och identifierat vilka av dessa som erbjuder golfpaket.

Dessa erbjudanden har samlats på golfportalsidan på vastverige.com tillsammans med en artikel som presenterar Västsveriges bästa golfbanor. På sikt är det meningen att sidan ska utvecklas ytterligare - dels genom en målgruppsanalys, dels genom fotografering för att kunna generera golfbilder som är tagna utanför sommarsäsongen.

Utöver dessa insatser har också en sökordsanalys gjorts, i syfte att identifiera vilka områden som folk helst söker på när det kommer till golf.

Ansvarig projektledare hos Turistrådet Västsverige:

Sofia Lennström
031-818375
sofia.lennstrom@vastsverige.com 

Planerade kampanjer 2022

 

 

Golfa i Västsverige i vår och Golfa i Västsverige i höst

Kampanjperiod: 4-24 april, 2-18 september


Målgrupp och aktivering

Vi vänder oss till golfintresserade personer som gärna kombinerar aktiviteten med övernattning och middag hos någon form av boendeanläggning under för och eftersäsong.

Aktiveringen sker genom en kampanjsida på vastsverige.com, som marknadsförs i sociala medier, digital annonsering samt genom sökordsannonsering under våren och i början av hösten . Fokus kommer att ligga på att man ska boka golfpaket hos de deltagande företagen.

 

Vilka företag/organisationer kan delta i kampanjen?

Västsvenska Hållbarhetsklivet-anslutna företag på Världen-nivå enligt Turistrådet Västsveriges Sverige-Norden-Världen-system, som dessutom har egna golfpaket. 

Intressanta länkar

Kampanjsidahttps://www.vastsverige.com/se-och-gora/golf/