({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Herrljunga /
  • Natur och kulturarv i Herrljungabygden

Fotograf: B. Saunders

Natur och kulturarv i Herrljungabygden

Herrljungabygden, en anrikbygd där generationer tagit vid efter varandra. Med sitt omväxlande landskap av hagmarker, granskog, lövskog och åkrar. Vårt Kulturarvet utgörs av det som tidigare generationer skapat och är beroende av hur vi i dag uppfattar, tolkar det och för det vidare. Kulturarvet är i ständig förändring och omformuleras allt eftersom. Varje generation bildar sig en egen uppfattning om vad som är kulturarv och betydelsen av detta. Kom och upplev Herrljungabygdens natur och kulturella arv.