({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Birgitta Saunders

Fölene Kyrka
Fölene, Herrljunga

Vacker medeltida kyrka i Fölene

Fölene medeltida kyrka i Fölene ligger fint med närhet till vattendraget Nossan. Kyrkan tros vara byggd på 1100 -1200-talet och ligger i fornlämningstätt område. Framför entrén till kyrkan står två Runstenar placerade.

Fölene kyrka

Fölene medeltida kyrka ligger fint placerat i landskapet med närhet till vattendraget Nossan.
Kyrkan och kyrkogården är troligen från 1100-1200-talet och ligger i ett fornlämningstätt område. Framför entrén till kyrkan står två Runstenar placerade.

För mer information och kontakt besök hemsidan för Herrljungabygdens församling

Fölene kyrka är från tidig medeltid och byggd av sten, de äldsta delarna vilket är mittpartiet är troligtvis från 1100-talet eller tidiga 1200-talet. Kyrkan har sadeltak och rött enkupigt tegel förutom torntaket som är täckt av sågade spån.

På 1600- och 1700-talet byggdes kyrkan till i öster och väster och man byggde på sakristian och vapenhuset och gjorde kyrkorummet bredare och längre. Tornet är från 1700-talet. I kyrkan finns också en dopfunt av sandsten från 1100- eller 1200-talet.

År 1989 och 1991 renoverades kyrkan invändigt. Då sattes en toalett in och rinnande vatten och tak, väggar och golv målades om. Altarrunden kläddes om och kyrkbänkarna förlängdes, målades och försågs med sittdynor och den senaste renoveringen utfördes 2011.

Fölene kyrka

Fölene kyrkogård har medeltida ursprung.
Kyrkogården har utvidgads genom åren.Kyrkogårdens gamla del omges av kallmurad stenmur och innanför den står ståtliga träd såsom alm, ask, lind, bok, kastanj och lönn. Vid två av entréerna till kyrkogården pryds av svartmålade smidesgrindar med fina grindstolpar i sten med rundning uppåt.

Runstenar vid entrén till kyrkan.

Vid ingången till kyrkan står två runstenar och det är 2 av 7-8 stycken kända runstenar i kommunen.
Enligt inventeringsboken i Fornsök/Raä , så var båda stenarna tidgare inmurade i kyrkans väggar, innan de placerades på nuvarande plats. På den ena stenen kan man läsa hela runinskriften, men inte på den andra stenen då toppen borta.
Länkt itll sidan i Fornsök/Raä L1966:6235 Runristning i Fölene på webbsidan Sveriges Runkarta kan man hitta till fler av Runstenar i Herrljunga

Besök inne i kyrkan

Kyrkan är endast öppen då församlingen har aktiviteter i kyrkan, såsom gudstjänster,  musikevenemang och vid specifika händelser. För besök i kyrkan, kontakta Herrljungabygdens församling.

Föleneleden och Nycklabacken

På vägen strax väster om kyrkan passerar vandringsleden Föleneleden som utgår från Fölene Bygdegården som ligger några hundra meter söder ut, ned mot Nossan.
På besök i området gör ett besök på det forntida gravfältet Nycklabacken. Gravfältet är placerat på en höjd i landskapet och här kan man se flertalet resta stenar, stensättningar med flera gravformer. Väl uppe på höjden bjuds man på en fin utblick över landskapet.

Text med info om kyrkan och runstenarna är lånad från Herrljungabygdens försmlings hemsida, Fornsök/Raä samt Bebyggelseregistret webb 20220124.
Intresserad och vill läsa mer så kan du gå vidare me dessa länkar.
Svenska Kyrkan Herrljungabygdens församling/Fölene kyrka.
Bebyggelseregistret Raä/Fölene kyrka. Fornsök/Raä

Fölene kyrka

Fölene medeltida kyrka ligger fint placerat i landskapet med närhet till vattendraget Nossan.
Kyrkan och kyrkogården är troligen från 1100-1200-talet och ligger i ett fornlämningstätt område. Framför entrén till kyrkan står två Runstenar placerade.

För mer information och kontakt besök hemsidan för Herrljungabygdens församling

Kontaktinformation

Fölene kyrka

Fölene kyrka 1

52491 Herrljunga


Telefon: +46 513 20100


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida