({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Birgitta Saunders

Källunga kyrka
Källunga, Herrljunga

Källunga medeltida kyrka

Kyrkan ligger fint i det kuperade jordbrukslandskapet.

Källunga kyrka

Den ursprungliga delen av Källunga kyrka tros vara från slutet av 1100-talet.  Då bestod kyrkan enbart av långhuset.
1796 byggdes ett koret till i öster i form av en tresidig absid. 1842 uppfördes en sakristia på norra sidan och ett nytt vapenhus på västra gaveln.
1945 gjordes en omfattade renovering och då försökte man återskapa den gamla medeltida stilen som försvann i och med reparationen 1842. Kyrkan är liten och låg och saknar torn. En klockstapel står ute på kyrkogården med en klocka.

Altartavlan är målad av K Reimer 1904 och föreställer Kristi himmelsfärd. På altaret står ett krucifix av koppar från 1500-talet. Skulpturen är sedan 1932 fästad vid ett kors. Den fästes förr på en stång och bars fram över åkrarna för att befrämja växtligheten vid vissa "gångedagar" och kallades då Kornguden, vilket torde vara en urgammal sedvänja. Gustav III förbjöd seden 1772 vilket förklarar varför skulpturen istället fick en permanent placering på altartavlan.

Utanför kyrkan står en klockstapel. Klockan i klockstapeln ska enligt protokoll ha blivit omgjuten i Skara 1744.

Läs gärna mer om kyrkan i Bebyggelseregistret

Kontaktinformation

Källunga kyrka,Svenska kyrkan Herrljunga pastorat

Källunga kyrka

52493 Herrljunga


Telefon: +46 0513 20100


Hemsida: Till hemsida