({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Molla Bokskog
Mollaryd

Upplev ett vackert område som bjuder på härliga naturupplevelser.

Vid Mollasjöns sydöstra strand ligger Molla bokskog . Den äldsta delen av skogen har anor från 1600-talet och många av bokarna är mycket gamla.

Molla bokskog ett natrurreservat som omfattar även en björkhage och lövskog .

Vid en vandring i sluttningen ned mot sjön kan du om våren finna rikligt med vitsippor, blåsippor och lundstjärnblomma. På de gamla träden har noterats mindre vanliga arter som till exempel lunglav, korallblylav och mossan späd frulania.

Här häckar fåglar såsom spillkråka, stenknäck, stjärtmes och grönsångare.

Populärt utflyktsmål

I södra delen av reservatet finns en parkeringsplats. Markerade stigar och spänger samt en rastplats finns i bokskogen. Lederna Mollaleden, Hultleden och Fjällastigen - har iordningställts av Molla byalag. En enklare körväg leder genom skogen fram till ödegården Holmen strax väster om reservatet.

Skyddet av detta område har delfinansierats med medel ur EU:s LIFE-naturfond. Fonden delfinansierar naturvårdsprojekt med syfte att skydda och vårda områden som ingår i det ekologiska nätverket av skyddad natur i Europa, Natura 2000.

Välkommen att leva en natur som bjuder på upplevelser året om.

Hitta hit

Molla bokskog, eller Hult bokskog, ligger vid Hult, vid Mollasjön, mellan Fristad och Herrljunga, i allra sydligaste delen av Herrljunga kommun, öster om vägen Annelund-Borgstena.

Ladda ned Naturreservatsbroschyr

Länk till karta över Molla bokskog skyddad - Naturvårdsverket

Länk till Länsstyrelsen Västra Götaland - Molla Bokskog

Kontaktinformation

Molla Bokskog

Mollaryd, Ljung


Telefon: +46 0513 17000


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida