({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Stefan Svensson

Karlsborgs Fästning

  • 18 apr, 2016

Karlsborgs fästning – Det kolossala byggnadsverket som under 1800-talet uppfördes för att vid orostider kunna tjänstgöra som rikets reservhuvudstad. Byggtiden för fästningsbygget på Vanäs udde var planerad till 10 år, men blev hela 90 år.

 

Ett centralt försvar

Efter att Sverige förlorat Finland till Ryssland i kriget 1808-09, blev Stockholm plötsligt en gränsstad och mer utsatt än tidigare.

Den svenska försvarsdebatten var intensiv, men till slut började en plan om ett centralförsvar ta form.

Planen, som drevs framåt av Göta kanals byggnadsherre Baltzar von Platen, gick ut på att en central fästning skulle byggas inne i landet, så att den svenska armén skulle få mer tid på sig att mobilisera. Samtidigt skulle också kungafamiljen, regeringen och guldreserven kunna flyttas till säkerhet inne i landet - om det blev krig.

Närheten till Göta kanal skulle underlätta transporterna, så platsen där fästningen skulle byggas var given. År 1819 beslutade Carl XIV Johan att en fästning skulle anläggas på Vanäs udde vid Vätterns västra strand.

Fotograf: Stefan Svensson

En stad växer fram

Byggnadsarbetet utfördes delvis av fästningsfångar, men också av lantarbetare, soldater och med tiden skickliga yrkesmän, som stenhuggare och timmermän.

Innanför vallarna växte en stad upp efter civila förebilder med bostäder, sjukhus och verkstäder.

Redan på 1820-talet tillkom ett gatunät som ännu ligger till grund för bebyggelsen på fästningsområdet.

Dagens Fästning

Dagens fästning är till glädje för hela familjen och innanför vallarna blomstrar fortfarande samhället. Besök butiker, kaféer och muséet, eller passa på att gå en av fästningsturerna. Du kan välja mellan den Historiska äventyrsturen, Jakten på den försvunna guldreserven och Lilla guldjakten för de allra minsta. Här finns alltid något för alla!

 

Statens Fastighetsverk

Fästningen ägs idag av statens fastighetsverk. Mer information om dem kan du hitta här. http://www.sfv.se/