({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Information om dina personuppgifter

Vi på Visit Karlsborg AB anser att det är viktigt att du förstår att vi är angelägna om att hantera dina personuppgifter på ett säkert och tryggt sätt. All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig.

GDPR (eller dataskyddsförordningen) infördes i hela EU den 25 maj 2018 och ersätter PuL (personuppgiftslagen). Vill ni ha mer information så hittar du vår policy på vår webbplats www.vastsverige.com/karlsborg eller generell information angående GDPR på www.datainspektionen.se.

Vilka uppgifter hanterar vi.

Karlsborgs Turism AB sparar bara de nödvändiga uppgifter du lämnar när du blir kund hos oss eller tar kontakt med oss angående olika ärende.

Dina rättigheter.

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska ske personligen på vårt kontor där du skall visa upp en giltig legitimation, vi måste vara säkra på att vi lämnar ut informationen till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring som exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

 

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

Tel: 0505-173 50 
E-post: info@karlsborg.se 

 

Visit Karlsborg AB