({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
mölltorp

Fotograf: Axel Adolfsson

VÅR HÅLLBARHETSSTRATEGI

 • Visit Karlsborg

Guldplats Karlsborg har idag redan stora och attraktiva besöksmål inom natur, kultur & historia. Vårt arbete är att hållbart utveckla dessa besöksmål med fokus på att ta till vara och respektera det vi redan har istället för att etablera negativt miljöpåverkande verksamheter.

Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt

 • I samband med våra evenemang jobbar vi aktivt med att minska tryckprodukter (programblad m.m.)
 • Vi minskar pappersförbrukningen i vår verksamhet i form av att vi digitaliserar mycket information samt bokningssystem m.m.
 • Vi arbetar aktivt med produktutveckling kopplat till vandring och cykling.
 • Vi arbetar aktivt med produktutveckling utav transport med kollektivtrafik till våra besöksmål som i dagsläget är svårt nåbara, exempel på detta är att vi driver arbetet kring en buss upp mot Tivedsområdet.
 • Vi ger information på vår webbplats om möjlighet till att resa kollektivt till olika besöksmål.
 • Vi leder projektet Outdoor Info Karlsborg som har till syfte att få våra besökare & invånare att hitta lättare ut till kommunens otroliga naturtillgångar genom att få upp stora informationstavlor vid valda platser som redan.
 • Vi bedriver endast kommersiell verksamhet i kulturhistoriska miljöer och utvecklar nya hållbara upplevelser som respekterar miljön.

 Vad vi vill göra framåt

 • Vi vill utveckla ett hyrcykelsystem mellan Karlsborg och Tåtorp/Töreboda för att främja cyklingen längs Göta Kanal.
 • Vi arbetar för att få en permanent lösning på bussförbindelse mellan Karlsborg och Tiveden området bort mot Askersund som är en av våra största reseanledningar.
 • Vi jobbar för bättre lösningar av återvinning på våra informationsplatser och besöksmål.
 • Vi vill jobba mer med produktutveckling kopplade till resande med kollektivtrafik och visa mer på helhetsupplevelser än enstaka besöksmål.
 • Vi arbetar med att stärka den hållbara infrastrukturen för elbilar & cyklar i kommunen.
 

Bra för både boende och besökare

 • I vår destinationsutveckling tänker vi alltid ur ett invånar- och besöksperspektiv
 • Vi samarrangerar evenemang med många lokala aktörer vilket bidrar till ökade intäkter för besöksnäringen på en lokal och hållbar nivå.
 • Vi arrangerar flera evenemang där vi lyfter den lokala maten från lokala företagare, t.ex. på detta evenemang är Bondens Marknad.
 • Vi leder projekt som främjar lokala mataktörer i vårt projekt Matdestination Karlsborg.
 • Vi utvecklar aktiviteter och verksamheter som är bra för både boende och besökare, som exempelvis Dolda Skatter där man visar upp kulturhistoriska miljöer.
 • Vi jobbar primärt med lokala aktörer vid inköp av både produkter och tjänster.
 • Vi är delaktiga tillsammans med Karlsborgs kommun i Håll Sverige Rent.
 • Vi skapar och sprider tydlig information om återvinning och allemansrätten för besökare samt invånare i vår kommun, som exempelvis i projektet Outdoor Info där sådan information kommer finnas på stora informationstavlor.

Vad vi vill göra framåt

 • Vi skulle vilja ha en friluftskoordinator som heltidsanställd.
 

Fler besökare när och där det inte är fullt

 • Inom alla våra destinationsutvecklings projekt jobbar vi aktivt med att utveckla våra områden så att det blir attraktivt att besöka året runt. Vi har också utvecklat verktyg för att styra besökarna under högsäsong, t.ex. medverkan till etableringen utav betalparkering vid Djäknasundet.
 • Vi skapar marknadsföringskampanjer på året där det inte är fullt, för att minska överturism. Exempel på detta är marknadsföringskampanjerna ”Påskvandra” och ”Eldveckan” i samverkan kring Tiveden.
 • Vi arbetar aktivt med att utveckla verksamheter som erbjuder upplevelser året runt, exempelvis Escape Room Adventure på Karlsborgs fästning.
 • Vi jobbar aktivt med att sprida våra besökare över året då vi i vår kommunikation fokuserar på att inte lyfta de platser som vissa tider på året är välbesökta och istället ger alternativ till andra besöksmål.

Vad vi vill göra framåt

 • Att projektet Matdestination Karlsborg främjar och bidrar till en ökad anledning att stanna eller åka till Karlsborg under vinterhalvåret.
 • Vi vill hitta ett koncept för att mer minska centrerad turism på endast tre månader om året och sprida ut besökarna under hela året istället. Hjälpa besöksnäringen med inspiration och paketering för att förlänga säsongen.
 • Vi vill främja idrottsturismen som under lägre säsong kan bidra till att främja besöksnäringen.
 

Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

 • I vår destinationsutveckling skapar vi bra förutsättningar för flera entreprenörer att starta egen Outdoor-verksamhet.
 • Vi har en aktiv samverkan med Arbetsmarknadsenheten i kommunen.
 • Vi rekommenderar idrottscuper att lägga sina evenemang på helger för att få en jämnare spridning över året, då hotellen normalt är fullbokade av affärsresenärer under veckorna.
 • Vi arbetar starkt med att marknadsföra Guldplats Karlsborg som ökar besöksantalet, vilket i sin tur bidragit till fler nya entreprenörer i kommunen.
 • Vi jobbar aktivt i projektet Be Cultour som fokusera på hur kulturturistiska miljöer kan stärkas långsiktigt och bli mer robusta genom samverkan och innovation.

Vad vi vill göra framåt

 • Stödja våra företag kring hållbarhetsfrågor, bland annat genom att visa upp goda exempel.
 • Vi vill arbeta för att våra entreprenörer paketerar upplevelser för året runt verksamhet som skapar fler arbetstillfällen.
 • Vi vill arbeta fram ett koncept för att marknadsföra Guldplats Karlsborg som en attraktiv plats att bo på för att generera inflyttning, vilka då etablerar sin verksamhet i kommunen.