({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Vanäs Fyr, Karlsborgs fästning

Fotograf: Heidi Bötefür

Pågående projekt

Vi på Visit Karlsborg driver ett flertal olika projekt för att utveckla besöksnäringen i Karlsborg och dess omnejd. Här kan du läsa om vilka projekt vi driver just nu.

Frukost- klubben

En utbildningsserie för företagare i Karlsborg. Syftet med Frukostklubben är att stödja företag att investera sin tid i sitt kommunikation-, sälj- och värdskapsarbete. Genom att var och en förhöjer sin kunskap kan vi tillsammans som destination bli starkare i vårt varumärke Guldplats Karlsborg.

Guldplats Karlsborg Outdoor - Cykling

Ett utvecklingsprojekt som ska generera nya cykelleder, upprustning av befintliga, kunskapsmaterial  m.m. för att göra det lättare för besökare, lokalbefolkning, och lokala entreprenörer att nyttja och utveckla de möjligheter som finns.

Smak- destination Karlsborg

Projektets syfte är att ta tillvara på Karlsborgs potential och höja matkvalitén och helheten kring en måltidsupplevelse. Genom ökad kunskap och gemensamma strategier tillföra mat som ytterligare en reseanledning för Karlsborg som besöksmål. 

Guldplats Karlsborg Outdoor - Paddling

Är ett utvecklingsprojekt där vi kommer utveckla kanotleder och skapa förutsättningar för en bättre paddlingupplevelse i Karlsborgs. Vi kommer även köpa in kanotbryggor och tillbehör för att förbättra upplevelsen kring paddling. 

Projektet är finansierat av Länstyrelsen - rekreation och turism. 

Karlsborgs Fästning Adventure Rooms

En ny upplevelse väntar på Karlsborgs Fästning!
I det nya fästningsäventyret ska besökaren hamna mitt i historien och erbjudas en unik, rolig och levande upplevelse...

 

Vill du veta mer om våra projekt kontakta oss på Visit Karlsborg >> se kontaktuppgifter här