({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Fotograf Thomas Harrysson AB

Konstens roll i det offentliga rummet

Konsten, inte minst den offentliga konsten har i alla tider varit en viktig del av berättelsen kring våra samhällen. Konsten har rollen att försköna, skapa identitet, visa vad som är viktigt i sin samtid samt att ställa frågor och ibland ge svar. I vår tid gäller samma förutsättningar och kanske mer så. I det offentliga rummet blir konsten också allas vilket är en bra grund för synpunkter och olika idéer om konstens värde. När ett nytt konstverk placeras ut uppstår ibland livliga synpunkter både för och emot konstverket men tillslut sammansmälter konsten oftast med platsen och bilden av vad en plats är. Idag pratas det ofta om staden eller platsens attraktivitet som en viktig faktor för framtida välgång. Utifrån det perspektivet utgör konsten och särskilt den offentliga konsten få en viktigare roll. Det offentliga rummet är allas, det är också här förståelsen och attraktiviteten av en plats skapas.

Vi hoppas att det på ett roligt och utmanande sätt aktualiserar konsten för alla skaraborgare och besökare så det stärker värdet av att tänka in konst i det offentliga rummet och öppna upp för en utvecklad strategi för konsten framöver.

Med projektet ”vart tog alla skulpturer vägen” slår sig Skaraborgs femton kommuner samman och tillsammans lyfter offentlig konst lite annorlunda.

Thomas Oldrell
Konstchef
Skövde Kommun