({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Om Konst Skaraborg

Konst Skaraborg är en introduktion och förhoppningsvis en guide till ett lustfyllt möte med den offentliga konsten i Skaraborg.

Konst i Skaraborg gör inte anspråk på att vara en heltäckande inventering av kommunernas konst, utan är snarare en introduktion och förhoppningsvis en guide till ett lustfyllt möte med den offentliga konsten i Skaraborg. Merparten av konstverken i boken hittar du i städernas centrum eller i dess närhet. Vi vill även lyfta fram några verk och projekt som finns i ytterområden eller i mindre samhällen i kommunerna. Många verk har på senare år placerats på förskolor och skolor. De är, med något undantag, inte med i boken eftersom de miljöerna inte är tillgängliga för allmänheten.